Įeiti
Publikuota: 2022-10-07. Atnaujinta: 2022-10-07

VERT parengė 2022 metų pirmo pusmečio gamtinių dujų rinkos stebėsenos ataskaitą


​​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), vykdydama gamtinių dujų rinkos stebėseną ir priežiūrą, parengė ir skelbia 2022 m. I pusmečio gamtinių dujų rinkos stebėsenos ataskaitą. Ataskaitoje pateikiami svarbiausi pusmečio duomenys apie gamtinių dujų sąnaudų, kainų pokyčius, transportavimo kiekius ir pajamas, importo, perdavimo, skirstymo, pakartotinio dujinimo veiklas, taip pat informacija apie prekybą didmeninėje ir mažmeninėje gamtinių dujų rinkose bei atliktas investicijas.

Svarbiausi 2022 m. I pusmečio rodikliai:

Importas

 • Gamtines dujas importuojantys rinkos dalyviai 2022 m. I pusmetį importavo 19 009 GWh gamtinių dujų, t. y. 19,11 proc. daugiau nei 2021 m. I pusmetį.
 • Importuojamų gamtinių dujų sąnaudos siekė 1 359,840 mln. Eur., kurios palyginti su 2021 m. I pusmečiu išaugo 11 kartų.
 • Vidutinė svertinė importuojamų gamtinių dujų kaina 2022 m. I pusmetį buvo
  95,21 Eur/MWh, arba 5 kartus didesnė nei 2021 m. I pusmečio vidutinė svertinė importuojamų gamtinių dujų kaina.

Transportavimas, perdavimas, paskirstymas, SGD pakartotinis dujinimas

 • Per 2022 m. I pusmetį perdavimo sistema buvo transportuota 32 278 GWh gamtinių dujų, t. y. 11,01 proc. daugiau nei 2021 m. I pusmetį.
 •  2022 m. I pusmetį perdavimo sistemos operatoriaus gaunamos pajamos iš sistemos naudotojų už perdavimo paslaugą sudarė 27,663 mln. Eur ir buvo 20,69 proc. didesnės nei 2021 m. I pusmetį.
 • Perdavimas Lietuvos Respublikos vartotojams 2022 m. I pusmetį siekė 9 564 GWh, t. y. 34,97 proc. mažesnis nei tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais.
 • Gamtinių dujų transportavimas į Europos Sąjungos šalis 2022 m. I pusmetį siekė 9 369 GWh ir, palyginus su 2021 m. I pusmečiu, padidėjo 17 kartų.
 • 2022 m. I pusmetį gamtinių dujų tranzito apimtys siekė 13 345 GWh ir išliko panašios kaip ir 2021 m. I pusmetį, kuomet tranzito apimtys siekė 13 818 GWh.
 • 2022 m. I pusmetį paskirstyta 3 997 GWh gamtinių dujų, t. y. 23,37 proc. mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais.
 • 2022 m. I pusmetį skirstymo veiklos pajamos sudarė 25,531 mln. Eur ir, palyginti su 2021 m. I pusmečiu, buvo 8,54 proc. mažesnės.
 • Vykdydamas suskystintų gamtinių dujų (toliau – SGD) pakartotinio dujinimo veiklą, Suskystintų gamtinių dujų sistemos operatorius 2022 m. I pusmetį išdujino 13 231 GWh gamtinių dujų, t. y. 41,42 proc. daugiau nei 2021 m. I pusmetį ir gavo 21,811 mln. Eur pajamų, arba 22,17 proc. didesnes pajamas nei 2021 m. I pusmetį, kuomet pajamos sudarė 17,853 mln. Eur. Nurodytu laikotarpiu SGD pakartotinio dujinimo sistemos operatorius suteikė 64 GWh perkrovos paslaugų, o perkrovos pajamos sudarė 25 tūkst. Eur.

Didmeninė gamtinių dujų tiekimo rinka

 • 2022 m. I pusmetį UAB „GET Baltic“ gamtinių dujų biržoje buvo parduota 3 721 GWh gamtinių dujų, t. y. 18,42 proc. mažiau nei 2021 m. I pusmetį.
 • Didmeninėje gamtinių dujų tiekimo rinkoje 2022 m. I pusmetį, palyginti su 2021 m. I pusmečiu, parduodamų gamtinių dujų kiekis padidėjo 16,51 proc., t. y. nuo 11 915 GWh iki 13 882 GWh.
 • Didmeninėje gamtinių dujų rinkoje pagal dvišales sutartis prekiavę gamtinių dujų tiekėjai 2022 m. I pusmetį gavo 857,756 mln. Eur pajamų, arba 10 kartų daugiau nei 2021 m. I pusmetį.

Mažmeninė gamtinių dujų tiekimo rinka

 • Mažmeninėje gamtinių dujų rinkoje 2022 m. I pusmetį patiekta 4 979 GWh gamtinių dujų, t. y. 0,45 proc. daugiau nei 2021 m. I pusmetį. Tiekimas nebuitiniams vartotojams padidėjo 5,80 proc., o buitiniams vartotojams sumažėjo 10,25 proc., palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu.

·         Gamtinių dujų tiekimo įmonės, gamtines dujas pardavusios mažmeninėje gamtinių dujų tiekimo rinkoje, 2022 m. I pusmetį gavo 439,463 mln. Eur pajamų. Palyginus su 2021 m. I pusmečiu pajamos išaugo 5 kartais.​

Investavimas ir kiti rodikliai

 • 2022 m. I pusmetį Lietuvos Respublikoje gamtinių dujų suvartojimas siekė 9 511 GWh, t. y. 35,16 proc. mažiau nei 2021 m. I pusmetį, kuomet buvo suvartota 14 664 GWh gamtinių dujų.
 • 2022 m. I pusmetį perdavimo sistemos operatorius investavo 2,789 mln. Eur, skirstymo sistemos operatoriai investavo 7,507 mln. Eur.

 

Gamtinių dujų rinkos stebėsenos ataskaita parengta pagal įmonių ataskaitų duomenis. VERT rinkos dalyviams bei suinteresuotiems asmenims surinktą ir apibendrintą informaciją apie įvykius gamtinių dujų sektoriuje pateikia kas pusę metų.