Įeiti
Publikuota: 2022-10-06. Atnaujinta: 2022-10-06

VERT papildė Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašą


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) pritarė Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo (toliau – Aprašas) pakeitimui. 

Esminiai pakeitimai, kuriais siekiama patikslinti ūkio subjektų, vykdančių reguliuojamą veiklą pagal Aprašą ir Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašą, reguliuojamos apskaitos atskyrimą ir susijusius reikalavimus:

1. Jeigu ūkio subjektas vykdo reguliuojamą veiklą pagal Aprašą ir Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašą, turtas ir sąnaudos padalinamos į dvi dalis tarp minėtų reguliuojamų veiklų. Jeigu turto ir sąnaudų negalima tiesiogiai priskirti konkretiems verslo vienetams, taikomi to aprašo kriterijai, kurie generuoja didesnes pajamas reglamentuojamos veiklos sumoje. Toliau taikomi atitinkamo aprašo kriterijai, paskirstant sąnaudas pagal veiklos verslo vienetus (paslaugas).

2. Patikslinti reikalavimai rengiant pajamų, sąnaudų ir ilgalaikio turto paskirstymo kriterijų sąrašą, kuris teikiamas su metinę reguliuojamos veiklos ataskaitą kaip Reguliavimo apskaitos sistemos laisvos formos aprašo priedas.

Išsamiai susipažinti su VERT 2022-10-06 posėdžio medžiaga galite ČIA.