Įeiti
Publikuota: 2022-10-06. Atnaujinta: 2022-10-06

VERT pakoregavo Geriamojo vandens tiekimo įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašąValstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT)  patvirtino Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo (toliau – Aprašas) pakeitimo PROJEKTĄ. 

Esminiai pakeitimai, kuriais siekiama patikslinti ūkio subjektų, vykdančių reguliuojamą veiklą pagal Aprašą ir Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašą, reguliuojamos apskaitos atskyrimą ir susijusius reikalavimus, taip pat reglamentuoti procedūras dėl pasikeitusios geopolitinės situacijos fiksuojant kuro kainų augimą:

1. Jeigu ūkio subjektas vykdo reguliuojamą veiklą pagal Aprašą ir Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašą, turtas ir sąnaudos padalinamos į dvi dalis tarp minėtų reguliuojamų veiklų. Jeigu turto ir sąnaudų negalima tiesiogiai priskirti konkretiems verslo vienetams, taikomi to aprašo kriterijai, kurie generuoja didesnes pajamas reglamentuojamos veiklos sumoje. Toliau taikomi atitinkamo aprašo kriterijai, paskirstant sąnaudas pagal veiklos verslo vienetus (paslaugas).

2. Numatyta išlyga, kuri leidžia priskirti reguliuojamų kainų verslo vienetams ir paslaugoms (produktams) patirtas sąnaudas, kai ūkio subjektas iš anksto raštu suderina su VERT kuro kainų svyravimo rizikos draudimo (angl. hedging) kontrakto gaires, numatančias šio draudimo rizikas bei sudarymo, naudojimo ir naudos/rizikos pasidalinimo principus, apibrėžta derinimui su VERT pateikiama informacija. 

3. Patikslinti reikalavimai rengiant pajamų, sąnaudų ir ilgalaikio turto paskirstymo kriterijų sąrašą, kuris teikiamas su metine reguliuojamos veiklos ataskaita kaip Reguliavimo apskaitos sistemos laisvos formos aprašo priedas.

 

Išsamiai susipažinti su VERT 2022-10-06 posėdžio medžiaga galite ČIA.