Įeiti
Publikuota: 2022-10-06. Atnaujinta: 2022-10-06

VERT pakeitė ANK surašymo taisykles


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) pritarė nutarimo „Dėl Administracinio nusižengimo teisenos, protokolo ir nutarimo administracinio nusižengimo byloje registravimo bei nutarimo vykdymo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimui.

Taisyklės suderintos su Administracinio nusižengimo kodekso (ANK) nuostatomis; VERT atliekami administracinių nusižengimų tyrimai bus vykdomi operatyviau, geriau bus išnaudojamas Administracinių nusižengimų registro funkcionalumas. 

Esminiai pakeitimai:

1. Reglamentuojama, kad VERT įgaliotas darbuotojas, atlikdamas administracinių nusižengimų tyrimo veiksmus, naudojasi Registru laikydamasis teisės aktų reikalavimų, registruoja Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų registro įstatymo nustatytus Registro objektus ir su jais susijusius duomenis, reikalingus atliekamai administracinio nusižengimo teisenai užtikrinti, bei su Registro objektais susijusius dokumentus.

2. Taisyklių nuostatos suderintos su ANK 573 straipsnio nuostatomis.

 

Išsamiai susipažinti su VERT 2022-10-06 posėdžio medžiaga galite ČIA.