Įeiti
Publikuota: 2022-10-05. Atnaujinta: 2022-10-05

VERT skelbia viešąją konsultaciją dėl Pasinaudojimo elektros perdavimo tinklais tvarkos ir Pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos


​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama įgyvendinti Elektros energetikos (EEĮ), Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymus (AIEĮ), viešajai konsultacijai teikia LITGRID AB Pasinaudojimo elektros perdavimo tinklais tvarkos aprašo pakeitimo projektą​ ir UAB „Energijos skirstymo operatorius“ Pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos aprašo pakeitimo projektą​. Pastabas ir pasiūlymus prašome teikti iki 2022 m. spalio 18 d.

Esminiai siūlomi ESO aprašo pakeitimai :

 1. Prijungimo procesų etapai keičiami atsižvelgiant į EEĮ pakeitimo įstatymu numatytas  išimtis, kai nėra reikalingi leidimai plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir gaminti elektros energiją bei išimtis, kai nėra reikalingi ketinimų protokolai.
 2. ESO projektas papildomas nuostatomis, susijusiomis su aktyviųjų vartotojų, atsinaujinančių išteklių energijos bendrijų, piliečių energetikos bendrijų elektrinių, hibridinių elektrinių ir energijos kaupimo įrenginių prijungimu prie elektros skirstomųjų tinklų.
 3. Supaprastinami reikalavimai prašymui išduoti išankstines prijungimo sąlygas.
 4. Atsižvelgiant į EEĮ pakeitimo įstatymą, atnaujinamos ketinimų protokolų pavyzdinės formos bei ketinimų protokolų sudarymo, keitimo, nutraukimo tvarka, įskaitant nuostatas, susijusias su ketinimų protokoluose numatytų įsipareigojimų įgyvendinimo laiku priežiūrą ir kontrolę.
 5. Nustatomi teritorijos, kurioje gamintojas ketina plėtoti saulės šviesos energijos elektrinę, pakankamumo vertinimo kriterijai.
 6. Nustatoma savivaldybės, kurioje numatoma statyti ar įrengti elektrinę, administracijos patvirtinimo, kad planuojamos plėtoti elektrinės įrengimas ar statyba yra galimi, forma.
 7. Detalizuojama elektros tinklų pralaidumų rezervavimo tvarka.
 8. ESO projektas papildomas leistinos generuoti galios apribojimų sąlygomis, įskaitant baudos už leistinos generuoti galios viršijimą apskaičiavimo tvarką bei elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar apribojimo sąlygas viršijus leistiną generuoti galią.
 9. Elektros energijos priėmimo ir persiuntimo elektros tinklais (ESO projekto XV skyrius) nuostatos atnaujintos atsižvelgiant į EEĮ pakeitimo įstatymu įtvirtintus pokyčius.
 10. Siekiant užtikrinti teisinį aiškumą bei tinklų naudotojų lygiateisiškumą, ESO projektas papildomas nuostatomis, susijusiomis su techniniais elektrinėms bei energijos kaupimo įrenginiams taikomais reikalavimais.

 

Esminiai siūlomi LITGRID AB  aprašo pakeitimai:

 

 1. Detalizuoti pagrindiniai tinklų naudotojų elektrinių, hibridinių elektrinių ar kaupimo įrenginių, gaminančių vartotojų ar asmenų, siekiančių tapti gaminančiais vartotojais, prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų etapai. Taip pat detalizuojami etapai, kuriais turi vadovautis asmenys, siekiantys modernizuoti elektrinę, prie esamos elektrinės prijungti kitą elektrinę ar kaupimo įrenginį ir kt.
 2. Atsižvelgiant į EEĮ pakeitimo bei AIEĮ pakeitimo įstatymų pokyčius, atnaujinta tinklo pralaidumo galimybių nustatymo, rezervavimo, prijungimo taško ir tinklo plėtros parinkimo tvarka ir sąlygos.
 3. Nustatoma, kad gamintojas prie prašymo pasirašyti ketinimų protokolą pateikia dokumentus, pagrindžiančius, kad žemės sklypo plotas pakankamas siekiamos įrengtosios galios ir (ar) kitų techninių parametrų ir technologijos elektrinei plėtoti.
 4. Nustatoma savivaldybės, kurioje numatoma statyti ar įrengti elektrinę, administracijos patvirtinimo, kad planuojamos plėtoti elektrinės įrengimas ar statyba yra galimi, forma.
 5. Detalizuojama elektros tinklų pralaidumų rezervavimo tvarka.
 6. Numatyta galimybė operatoriui nutraukti elektros energijos persiuntimą už leistinosios generuoti galios viršijimą.
 7. Atnaujinamos ketinimų protokolų pavyzdinės formos.
 8. Yra numatyta, kad tinklų naudotojas, pageidaujantis gauti išankstines prijungimo sąlygas, sumoka VERT suderintą mokestį už išankstines prijungimo sąlygas. Kadangi šis mokestis dar nėra suderintas su VERT, siūloma numatyti išlygą, pagal kurią tinklų naudotojai būtų atleidžiami nuo LITGRID AB  prievolės vykdymo iki kol atitinkamų mokesčių dydžiai bus suderinti, patvirtinti ir paskelbti.

 

⁎⁎⁎⁎⁎

• Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAIS) ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt. 

• Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. paštu [email protected] arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".

 

​​