Įeiti
Publikuota: 2022-10-03. Atnaujinta: 2022-10-03

VERT: vartotojas, kaip abiejų pastatų šildymo sistemos bendrasavininkas, turi prisidėti prie bendros šildymo sistemos išlaikymoValstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi vartotojo ir AB „Vilniaus šilumos tinklai“ ginčą dėl galimai nepagrįstai skaičiuotų mokesčių už šilumos energiją bendrosioms reikmėms, priėmė sprendimą vartotojo reikalavimą atmesti.

Vartotojas VERT nurodė, kad jam priklausančio objekto rūsyje yra šilumos punktas, kuris izoliuotais vamzdžiais aptarnauja netoliese esančio daugiabučio namo laiptines, nors abu pastatai bendrų sienų neturi. Vartotojo nuomone, jo objektui taikomas mokestis už šilumos kiekį bendrosioms reikmėms yra galimai neteisėtas, o taikoma šilumos apskaičiavimo metodika neteisinga.

Išnagrinėjusi ginčo aplinkybes VERT nustatė, kad vartotojo objektui ir greta esančiam daugiabučiam namui buvo įrengta bendra šildymo sistema su vienu šilumos punktu, todėl abu pastatai laikytini bendru inžineriniu vienetu su bendra šildymo sistema. Abiejuose pastatuose suvartota šilumos energija paskirstoma vienoda tvarka. Taip pat buvo nustatyta, kad AB „Vilniaus šilumos tinklai“ gavus informaciją, jog vartotojo objektas buvo atjungtas nuo centralizuotų šildymo sistemų , įmonė papildomai atliko patikrinimus VĮ Registrų centre, atitinkamai pakoregavo apskaitos sistemas ir perskaičiavo mokesčius už šildymą bendrosioms reikmėms. Įvertinusi šią informaciją, VERT konstatavo, kad įmonė pažeidimų nepadarė.

Pagal teisinį reglamentavimą vartotojas, kaip abiejų pastatų šildymo sistemos bendrasavininkas, turi prisidėti prie bendros šildymo sistemos išlaikymo ir su ja susijusių nuostolių dengimo.

Išsamiai susipažinti su VERT ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA. ​