Įeiti
Publikuota: 2022-09-20. Atnaujinta: 2022-09-20

Viešoji konsultacija dėl Jūrinės teritorijos naudojimo AEI naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkursų organizavimo ir leidimų išdavimo tvarkos


​​Viešoji konsultacija dėl Jūrinės teritorijos naudojimo atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkursų organizavimo ir leidimų naudoti jūrinės teritorijos dalis atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai išdavimo tvarkos aprašo​. Pastabų ir pasiūlymų laukiame iki spalio 11 d.

Aprašo tikslas – nustatyti sąlygas Jūrinės teritorijos naudojimo AEI naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkursų organizavimui ir leidimų išdavimui.

Apraše numatyta:

1. Jūrinės teritorijos naudojimo atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkursų paskelbimo ir organizavimo bei konkurso komiteto sudarymo tvarka. Informacija apie planuojamą organizuoti konkursą būtų skelbiama VERT interneto svetainėje, nurodant konkretaus konkurso sąlygas. Konkursą siūloma suskirstyti į keletą etapų:

  1. Konkurso dokumentų ir konkurso dalyvio pasiūlymo (Pasiūlymas) teikimas ir registravimas. Numatytas siūlomas konkurso dokumentų ir Pasiūlymo teikimo terminas bei tvarka.
  2. Konkurso dokumentų vertinimas. Numatyta, kaip atliekamas dokumentų vertinimas.
  3. Konkursų organizavimo ir leidimų išdavimo tvarkos apraše nurodytus reikalavimus atitikusių konkurso dalyvių, kurių Pasiūlymai bus vertinami, sąrašo sudarymas. Numatyta, kaip sudaromas sąrašas, vertinimo terminai, etapai.
  4. Pasiūlymų vertinimas ir Potencialių konkurso laimėtojų sąrašo sudarymas. Nustatyti reikalavimai pasiūlymams, laimėtojų sąrašo sudarymo tvarka.
  5. Potencialaus konkurso laimėtojo nustatymas. Numatyta, kaip nustatomas potencialus konkurso laimėtojas, nurodyti atvejai, kai konkurso dalyviai kviečiami teikti papildomus pasiūlymus.
  6. Potencialaus konkurso laimėtojo pripažinimas konkurso laimėtoju. Numatyta procedūra, kurią atlikus, potencialus konkurso laimėtojas pripažįstamas konkurso laimėtoju.
  7. Siūlomos nuostatos dėl konkurso dalyvio mokesčio nustatymo ir grąžinimo, taip pat numatyti atvejai, kuomet konkursas turėtų būti skelbiamas neįvykusiu.

Konkurso organizavimo etapai

etapai_jurine_teritorija.png

2. Leidimų naudoti jūrinės teritorijos dalis atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai (leidimas plėtrai ir eksploatacijai) išdavimo tvarka:

1) leidimai plėtrai ir eksploatacijai išduodami fiziniams asmenims, turintiems teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, kurie patvirtinti konkurso laimėtojais;

arba

2) Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims, kitų valstybių narių juridinių asmenų ar kitų organizacijų padaliniams, įsteigtiems Lietuvos Respublikoje, kurie patvirtinti konkurso laimėtojais.

3) Konkurso dalyvis turi patvirtinti, kad vykdys nurodytas prievoles ir tinkamai įgyvendins šiame konkursų organizavimo ir leidimų išdavimo tvarkos apraše nustatytus reikalavimus, taikomus atsinaujinančius išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai jūrinėje teritorijoje.

4) Konkurso dalyvis turi laiduoti, kad jo įsteigtas juridinis asmuo ar kitos organizacijos padalinys vykdys nurodytas prievoles, bei kartu su prašymu išduoti leidimą plėtrai ir eksploatacijai asmuo privalės pateikti konkursų organizavimo ir leidimų išdavimo tvarkos apraše nurodytus dokumentus.

⁎⁎⁎⁎⁎

· Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAIS) ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt.

· Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. paštu [email protected] arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

· Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".