Įeiti
Publikuota: 2022-09-19. Atnaujinta: 2022-09-19

VERT įvertino gamtinių dujų perdavimo sistemos plėtrą 2022-2031 metaisValstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) įvertino AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistemos dešimties metų (2022–2031 m.) tinklo plėtros planą, su kuriuo galite susipažinti  čia. VERT atsižvelgdama į AB „Amber Grid“ pateiktą prašymą nuo 2022 m. liepos 11 d. iki 2022 m. rugpjūčio 10 d. paskelbė viešąją konsultaciją dėl Bendrovės pateikto perdavimo sistemos operatoriaus dešimties metų (2022–2031 m.) tinklo plėtros plano derinimo. Viešosios konsultacijos metu rinkos dalyvių pastabų ir pasiūlymų gauta nebuvo, o į Tarybos pateiktus klausimus Bendrovė pateikė atsakymus.

Bendra AB „Amber Grid“ 2022–2031 m. perdavimo tinklo plėtros plano vertė – 247,4 mln. Eur.

Esminiai Plano pasikeitimai :

·  Lyginant 2022–2031 m. Plano ir 2020–2029 m. Plano prognozes, diversifikuojami dujų tiekimo šaltiniai – atsiranda dujų įleidimo/išleidimo taškas – Santakos DAS, o dėl Rusijos pradėto karo prieš Ukrainą bei su tuo susijusiais apribojimais, taikomais energetiniams ištekliams iš Rusijos, planuojama, jog ateinančiais metais gamtinių dujų įleidimas per Kotlovkos DAS nevyks, arba dujos bus transportuojamos ne Lietuvos vartotojų poreikiams (tranzitas į Kaliningrado sritį).

·  Susiklosčius įtemptai geopolitinei situacijai Klaipėdos SGD terminalo svarba dar labiau išauga – jis tampa pagrindiniu dujų tiekimo šaltiniu Lietuvai ir Baltijos šalims (pažymėtina, kad Suomija ir Estija artimiausiais metais ketina taip pat apsirūpinti nuosavu SDG terminalu). Prognozuojama, kad 2023 m. apie 32,0 TWh per metus gamtinių dujų bus įleista per Klaipėdos DAS, likusi dalis – per Santakos DAS ir Kiemėnų DAS.

·  Per vidinius išleidimo taškus perduodami sistemos naudotojams Lietuvoje gamtinių dujų kiekiai bus šiek tiek mažesni: 2023 m. - 22,6 TWh, laikotarpiu nuo 2024 m. iki 2031 m. – 20,5 TWh, vietoje ankstesniame Plane numatytų 21,2 TWh (numatomi kiekiai mažėja 2%-7%, vertinant atskirus metus). Užsakomų ilgalaikių perdavimo pajėgumų numatomas poreikis vidiniame taške kiek didėjo: nuo 86,3 GWh per parą (2018 m.) iki 115,1 GWh per parą (2021 m.). Numatoma, kad 2022 m. bus apie 105,9 GWh per parą, 2023 m. – apie 101,6 GWh per parą.

·  Apžvelgta žaliojo vandenilio (vandenilis, pagamintas naudojant atsinaujinančių išteklių energiją) naudojimo perspektyva bei Bendrovės planai 2022-2025 m. įgyvendinti bandomąjį „Power-to-gas“ (P2G) projektą.

·  Nurodyta atnaujinta dujotiekių jungties tarp Lietuvos ir Latvijos pajėgumų padidinimas projekto įgyvendinimui reikalinga investicijų suma – 4,0 mln. Eur. Be to, 2022-2031 m. Planas papildytas informacija apie galimus transportuoti metinius gamtinių dujų kiekius: į Latviją bus galima transportuoti iki 47,6 TWh gamtinių dujų per metus, o į Lietuvą – iki 43,6 TWh per metus.

·  Bendra perdavimo sistemos atstatymui ir modernizacijai numatomų skirti lėšų suma per pirmuosius penkis Plano metus (2022–2026 m. laikotarpiu) yra 89,2 mln. Eur.

·  Numatoma įgyvendinti ir šiuos naujus, anksčiau į 2020-2029 m. planą neįtrauktus, projektus:

o 2023-2024 m. numatoma prijungti pirmuosius biodujų gamybos įrenginius prie bendrovės nuosavybe valdomos gamtinių dujų perdavimo sistemos;

o 2022-2025 m. planuojama įgyvendinti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektą, kuriuo siekiama nustatyti, kaip esamą dujų sistemą pritaikyti vandenilio, pirmiausia, žaliojo vandenilio transportavimui.

​