Įeiti
Publikuota: 2022-09-16. Atnaujinta: 2022-09-16

Viešoji konsultacija dėl Prekybos su dažnio reguliavimu nesusijusiomis papildomomis paslaugomis tvarkos aprašo


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) pakartotinei viešajai konsultacija skelbia Prekybos su dažnio reguliavimu nesusijusiomis papildomomis paslaugomis tvarkos aprašo projektą. Pastabas ir pasiūlymus siųskite iki 2022 m. rugsėjo 22 d.

VERT tvirtina perdavimo sistemos operatoriaus LITGRID AB parengtą Perdavimo sistemos operatoriaus prekybos su dažnio reguliavimu nesusijusiomis papildomomis paslaugomis tvarkos aprašą, nustatantį perdavimo tinklams eksploatuoti būtinų su dažnio reguliavimu nesusijusių papildomų paslaugų specifikacijas ir reglamentuojantį šių paslaugų įsigijimą ir naudojimą.

Atsižvelgus į pirminės viešosios konsultacijos metu gautas pastabas, operatorius kartu su aprašo turiniu viešajai konsultacijai teikia priedus: Įrenginių prieinamumo paslaugos ir Izoliuoto darbo rezervo paslaugos apimčių nustatymo metodiką, Įrenginių prieinamumo paslaugos aukciono reglamentą, Izoliuoto darbo rezervo paslaugos aukciono reglamentą ir Prekybos su dažnio reguliavimu nesusijusias papildomas paslaugas tiekiančių įrenginių atitikties vertinimo tipinės bandymo programas. Taip pat aprašo turinys papildytas nauju reikalavimu su dažnio reguliavimu nesusijusių papildomų paslaugų teikėjams dėl neatsijungimo nuo perdavimo sistemos tinklo esant ±1 Hz dažnio nuokrypiui. Kitos rinkos dalyvių pirmosios viešosios konsultacijos metu pateiktos pastabos aprašo turiniui ir operatoriaus komentarai bei paaiškinimai pateikiami kartu su šiuo raštu pridedamoje Prekybos su dažnio reguliavimu nesusijusiomis papildomomis paslaugomis tvarkos aprašo viešos konsultacijos metu gautų pastabų suvestinėje lentelėje.

Numatomi esminiai pasikeitimai:

  • Apraše numatytos naujos paslaugos, kurias Operatorius įsigis nuo 2023 m. sausio 1 d.:

1. Izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo rezervo užtikrinimo paslauga;

2. Minimalios trumpojo jungimo srovės užtikrinimo papildoma paslauga;

3. Sistemos inercijos užtikrinimo papildoma paslauga.

  • Izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslauga, kurią sudaro elektros energijos gamybos įrenginių prieinamumo paslauga ir izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo rezervo užtikrinimo paslauga, bus užtikrinama aukciono būdu.
  • Taip pat pagal aprašo nuostatas nebus užsakomas tretinis aktyviosios galios rezervas, kadangi ši paslauga priskirta prie dažnio reguliavimo paslaugų, t. y. balansavimo paslauga.
  • Apraše nustatyti techniniai reikalavimai įtampos valdymo ir įtampos stabilumo užtikrinimo papildomai paslaugai ir techniniai reikalavimai sistemos atstatymo po totaliosios avarijos papildomai paslaugai.

⁎⁎⁎⁎⁎

· Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAIS) ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt.

· Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. paštu [email protected] arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

· Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".