Įeiti
Publikuota: 2022-09-16. Atnaujinta: 2022-09-16

VERT pakeitė Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodiką


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) pakeitė Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodiką.

Metodika keičiama, siekiant, kad geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainos padengtų būtinąsias sąnaudas ir būtų subalansuoti ūkio subjektų piniginiai srautai.

Esminiai pakeitimai:

· Metodika papildoma nuostata, kad derinant bazines geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainas, jeigu antrą kartą perskaičiuotoje geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo kainoje įvertintų sąnaudų technologinėms medžiagoms įsigyti dydis dėl technologinių medžiagų kainų pasikeitimo neatitiko geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo, paviršinių nuotekų tvarkytojo faktiškai trečiaisiais kainų galiojimo metais patirtų sąnaudų technologinėms medžiagoms įsigyti dydžio, šis skirtumas įvertinamas bazinių kainų skaičiavimo metu.

· Keičiama nuostata, reglamentuojanti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo bazinės kainos sąnaudų perskaičiavimą atsižvelgiant į infliacijos koeficiento įtaką. Atsisakoma nustatyto ribojimo, numatančio, kad skaičiavimuose taikomas infliacijos dydis negali viršyti 3 proc. bei infliacijos koeficientas nustatomas kaip Lietuvos statistikos departamento skelbiamo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainos perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio infliacijos dydis ir sumažinamas efektyvumo rodikliu, kuris yra lygus 1 proc. Įvertinus tai, kad bazinės kainos kasmet perskaičiuojamos dėl darbo užmokesčio sąnaudų ir su darbo santykiais susijusių privalomųjų mokestinių įmokų sąnaudų pokyčio, atsižvelgiant į Finansų ministerijos prognozuojamą vidutinio darbo užmokesčio pokytį ateinantiems kainos nustatymo metams, o mokesčių už aplinkos taršą ir už valstybinius gamtos išteklius indeksavimas priklauso nuo vartotojų kainų indekso, numatoma bazinės kainos sąnaudas dėl infliacijos koeficiento perskaičiuoti nevertinant bazinėje kainoje nustatytų darbo užmokesčio sąnaudų ir su darbo santykiais susijusių privalomųjų mokestinių įmokų sąnaudų bei mokesčių už taršą ir mokesčių už gamtos išteklius sąnaudų.

Išsamiai susipažinti su VERT 2022-09-16 posėdžio medžiaga galite ČIA.