Įeiti
Publikuota: 2022-09-13. Atnaujinta: 2022-09-13

VERT skelbia viešąją konsultaciją dėl ANK surašymo taisyklių pakeitimoValstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) viešajai konsultacijai teikia nutarimo „Dėl Administracinio nusižengimo teisenos, protokolo ir nutarimo administracinio nusižengimo byloje registravimo bei nutarimo vykdymo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo PROJEKTĄ, kuriuo keičiamos nuostatos, kad  atitiktų Administracinio nusižengimo kodekso (ANK) nuostatas bei VERT atliekami administracinių nusižengimų tyrimai būtų vykdomi kuo operatyviau ir būtų išnaudojamas Administracinių nusižengimų registro funkcionalumas. Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti iki rugsėjo 20 dienos.

Siūlomi esminiai pakeitimai:

​1. Reglamentuojama, jog VERT įgaliotas darbuotojas, atlikdamas administracinių nusižengimų tyrimo veiksmus, naudojasi Registru laikydamasis teisės aktų reikalavimų, registruoja Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų registro įstatymo nustatytus Registro objektus, reikalingus atliekamai administracinio nusižengimo teisenai užtikrinti, bei administracinio nusižengimo tyrimo metu surinktus dokumentus.

2. Taisyklių nuostatos suderintos su ANK 573 straipsnio nuostatomis.

⁎⁎⁎⁎⁎

• Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAIS) ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt. 

• Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. paštu [email protected] arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".