Įeiti
Publikuota: 2022-09-09. Atnaujinta: 2022-09-09

Šilumos paskirstymas objekte gali būti tikslinamas pagal objektyvius duomenis, nustatančius naudingąjį plotą


​​​

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi vartotojo ir AB „Vilniaus šilumos tinklai“  ginčą dėl suvartotai šilumai paskirstyti taikomo objektų ploto, priėmė sprendimą atmesti vartotojo reikalavimą įpareigoti įmonę perskaičiuoti jam teiktas sąskaitas, vadovaujantis VĮ „Registrų centras“ nurodytais objektų plotais.

Vartotojas VERT nurodė, kad įmonė, skirstydama suvartotą šilumą objektuose, nuo 2017 m. šildymo sezono pradžios iki 2020 m. šildymo sezono pabaigos taikė per mažą plotą.

Išnagrinėjusi ginčo aplinkybes VERT nustatė, kad šiluma objektų vartotojams skirstoma pagal šilumos paskirstymo metodus, kurie numato, kad skirstant suvartotą šilumą pastatuose priskiriamas šilumos kiekis yra nustatomas vertinant naudingąjį plotą.

AB „Vilniaus šilumos tinklai“, tapusi objektų šilumos ir karšto vandens tiekėja, išeities duomenis šilumos paskirstymui gavo iš UAB „Vilniaus energija“, kuri nurodė objektų naudingą plotą. Informacijos apie pasikeitusius objektų naudingus plotus nei vartotojai, nei objektų administratorius AB „Vilniaus šilumos tinklai“  nepateikė, nors pagal galiojančius teisės aktus tokius duomenis šilumos tiekėjui privalo pateikti vartotojas (įstatymas nenumato šilumos tiekėjos pareigos rinkti, tikslinti duomenis, reikalingus mokėjimams už šilumą apskaičiuoti). Informacija apie galimą objektų plotų pasikeitimą įmonei buvo pateikta gerokai vėliau. Atlikusi objektų naudingo ploto patikrinimą nekilnojamojo turto registre ir nustačiusi, kad objektų naudingas plotas yra didesnis nei perduotas UAB „Vilniaus energija“, skirstydama suvartotą šilumą objektuose, taikė jau patikslintą objektų naudingą plotą.

 

​Išsamiai susipažinti su VERT ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA