Įeiti
Publikuota: 2022-09-06. Atnaujinta: 2022-09-06

Kada laikoma, jog vartotojas yra visiškai atsijungęs nuo centralizuoto patalpų šildymo?


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) išnagrinėjo ginčą tarp vartotojo ir UAB „Kauno energija“ dėl mokesčių už šilumos energiją.

Vartotojas gavo UAB „Kauno energija“ raginimą sumokėti už suvartotą šilumą. Vartotojo teigimu, patalpos niekada nebuvo šildomos, todėl vartotojas prašė VERT įpareigoti UAB „Kauno energija“ anuliuoti neteisingai jam priskirtą apmokėti sumą.

UAB „Kauno energija“ teigimu, patalpos buvo šildomos. Patalpų šildymas buvo laikinai nutrauktas dėl remonto darbų, tačiau įrodymo, kad vartotojas pilnai įgyvendino visišką atsijungimo procedūrą, nėra.

VERT nustatė, jog patalpos buvo prijungtos prie UAB „Kauno energija“ centralizuotos šildymo sistemos ir joms šildyti buvo tiekiama šilumos energija. Patalpos buvo laikinai atjungtos nuo įmonės ir pastato šildymo sistemų dėl remonto.        

Laikino remonto metu nebuvo planuojama visiškai atjungti patalpų nuo centralizuotos šildymo sistemos, priešingai – numatyta patalpų šildymo sistemos dalies pertvarka planuojant prijungti minėtą dalį prie šildymo sistemos, todėl nėra pagrindo teigti, kad patalpos būtų laikomos visiškai atjungtomis.

Pagal teisinį reglamentavimą ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, buto ar kitų patalpų savininkas, kuris savo šilumos ar karšto vandens įrenginius nuo pastato šildymo ar karšto vandens sistemos atjungia pažeisdamas teisės aktų nustatytą tvarką, išlieka šių sistemų tiekiamos šilumos ar karšto vandens buitinis vartotojas.

VERT nutarė, jog vartotojo reikalavimas nepagrįstas, nes neturi teisinio pagrindo teigti, kad vartotojo patalpos buvo atjungtos nuo UAB „Kauno energija“ centralizuotos šildymo sistemos, todėl vartotojas išliko šilumos energijos vartotoju ir turi pareigą apmokėti priskirtus mokesčius.​

Išsamiai susipažinti su VERT ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA.