Įeiti
Publikuota: 2022-09-02. Atnaujinta: 2022-09-02

Suderintos UAB „Radviliškio vanduo“ teikiamų vandens paslaugų bazinės kainos


​​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) trejų metų laikotarpiui suderino UAB „Radviliškio vanduo“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bazines kainas (be PVM). Gyventojai, už paslaugas atsiskaitantys bute, mokės – 3,38 Eur/m3 (be PVM).

Gyventojai, nepriklausomai nuo suvartoto geriamojo vandens/sutvarkomų nuotekų kiekio, kas mėnesį taip pat moka apskaitos kainą, kurią nustato savivaldybės taryba*.

Radviliškio vanduo 2022-09-02.png

Bendrovės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bazinės kainos vartotojams, perkantiems paslaugas bute, Eur/m3 (be PVM)​

Vartotojams paslaugų kainų pokytį lėmė įvertintos didesnės būtinosios sąnaudos, reikalingos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų užtikrinimui (didėja elektros energijos, kuro, geriamojo vandens priežiūros laboratorinių tyrimų sąnaudos, išlaidos personalo išlaikymui, mokesčiai už aplinkos teršimą, ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir investicijų grąžos sąnaudos bei kt.).  

Bendrovė įgyvendino vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrą Grinkiškio miestelyje ir Radviliškio mieste, prie centralizuotų vandentiekio tinklų prisijungė 323 nauji vartotojai, prie centralizuotų nuotekų tinklų – 319 naujų vartotojų.

99,6 proc. tiekiamo geriamojo vandens atitinka Lietuvos higienos normas reikalavimus ir 100 proc.  proc. nuotekų yra išvaloma iki nustatytų reikalavimų.

UAB „Radviliškio vanduo“ 2021 m. realizavo 714,9 tūkst. m3 geriamojo vandens.

Bendrovės centralizuotomis geriamojo vandens tiekimo paslaugomis naudojasi 72,2 proc., o nuotekų tvarkymo paslaugomis – 68,1 proc. vartotojų ir abonentų Radviliškio rajono savivaldybėje.

Vartotojų, atsiskaitančių už paslaugas bute, mokama suma už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas sudarys 1,14 proc. vidutinių šeimos pajamų, t. y. neviršys 4,0 proc. vidutinių šeimos pajamų.

VERT suderintos kainos bus pradėtos taikyti jas patvirtinus Radviliškio rajono savivaldybės tarybai – tai turi būti padaryta per 30 kalendorinių dienų.

* Pasikeitus Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymui, VERT nederina įmonių apskaitos kainos (galioja po 2019-05-02 pateiktiems projektams).

Išsamiai susipažinti su VERT 2022-09-02 posėdžio medžiaga galite ČIA.