Įeiti
Publikuota: 2022-08-05. Atnaujinta: 2022-08-05

VERT suderino AB „Klaipėdos nafta“ naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisykles


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) suderino  AB „Klaipėdos nafta“ naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklių pakeitimus.

Tikslas –  atliepti dabartinę susiklosčiusią geopolitinę situaciją ir aplinkybes, kai SGD terminalas tapo pagrindiniu gamtinių dujų importo šaltiniu Lietuvoje ir regione. Taip pat pagal Gamtinių dujų įstatymą SGD terminalo operatorė turi teisę nesuteikti naudotis pajėgumais, jei tai kelia grėsmę šalies nacionalinio saugumo interesams arba būtina užtikrinti Vyriausybės nustatytų gamtinių dujų tiekimo saugumo priemonių įgyvendinimą.

Atlikti esminiai pakeitimai:

  • Nustatomi aukštesni finansiniai reikalavimai SGD terminalo pajėgumų panaudojimo pareiškėjams, siekiantiems dalyvauti ilgalaikėje SGD terminalo pajėgumų paskirstymo procedūroje.

  • Keičiami ilgalaikės ir metinės SGD terminalo pajėgumų paskirstymo procedūros metu taikomi pajėgumų paskirstymo principai.

  • Keičiami neatidėliotinos rinkos krovinio ir suskystintųjų gamtinių dujų perkrovos pajėgumų paskirstymo principai, įskaitant prašymų suteikti pajėgumus pateikimo terminą ir prioritetų tvarką, siekiant užtikrinti teisės aktuose numatomų pareigos (užtikrinti energijos gamintojų, teikiančių izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugą ar kitas paslaugas elektros perdavimo sistemos operatoriui, skirtas užtikrinti elektros energetikos sistemos saugų ir patikimą veikimą, gamtinių dujų vartojimo poreikius) SGD terminalo operatoriui tinkamą vykdymą.

  • Pateikiamos taisyklių pagrindu parengtos konkrečios ilgalaikių pajėgumų paskirstymo sąlygos (paskirstomų pajėgumų dydis, laikotarpis, minimalios paskirstymo ribos ir kt.).

  • Taisyklėse padaryti SGD terminalo metinio grafiko projekto ir metinio grafiko sudarymo, SGD krovinių atvykimo laikotarpių pakeitimai, kuriais numatoma ilgalaikių SGD išdujinimo pajėgumų panaudojimo pristatant SGD krovinius tvarka.

  • ​Atlikti patikslinimai dėl vartojamų sąvokų, taisyklių nuostatų dėl pajėgumų paskirstymo procedūrų. Taisyklėse plačiau aprašytos nuostatos, susijusios su suskystintų gamtinių dujų išdujinimo ir atvykimo laikotarpio grafikų sudarymo tvarka.​

Išsamiai susipažinti su 2022-08-05 posėdžio medžiaga galite ČIA