Įeiti
Publikuota: 2022-08-03. Atnaujinta: 2022-08-03

Viešosios konsultacijos dėl teisės aktų projektų, susijusių su energetikos įrenginių ir objektų techninės būklės patikrinimo pažymų rengimo procesu


​​​​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) viešajai konsultacijai skelbia Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo pakeitimo projektą  (Nr. 1) ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos teikiamų energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimo paslaugų kainų ir mokėjimo tvarkos pakeitimo projektą (Nr. 2). Pastabas ir pasiūlymus siųskite iki rugpjūčio 29 d.

Projekte Nr.1 numatyti pakeitimai:

·         Įvesti privalomą 4 akių kontrolę skiriant užduotis, kad asmuo negalėtų paskirti užduoties sau pačiam bei atlikti savo paties darbų vykdymo priežiūrą;

·         Apibrėžta, jog Energetikos įrenginio ar objekto techninės būklės patikrinimą ir pažymos išdavimą turėtų vykdyti tas pats darbuotojas, kuris atliko paleidimo-derinimo vertinimą arba vertino anksčiau dėl trūkumų atmestą prašymą su tuo energetiniu įrenginiu ar objektu;

·         Numatyta, jog statytojas gali prašyti užsakyti energetikos įrenginio ar objekto techninės būklės patikrinimo ir pažymos išdavimo paslaugą skubos tvarka bei numatyta procedūra bei kaip išduodama techninės būklės patikrinimo pažyma;

·         Įvardyta, jog statytojo rengiamo atsakymo trukmė nėra įskaičiuojama į bendrą techninės būklės patikrinimo užduoties atlikimo trukmę. Užduoties atlikimas neturi viršyti tvarkoje nurodyto bendro dienų skaičiaus;

·         Apibrėžta mažareikšmių neatitikimų sąvoka ir numatyta, atlikus patikrinimą vietoje, leisti juos ištaisyti neatmetant statytojo prašymo. Numatyti būdai, kaip tokie atvejai dokumentuojami.

·         Patikslintos pažymų klaidų taisymo ir naikinimo procedūros pagal Viešojo administravimo nuostatas;

Projekte Nr. 2 numatyti pakeitimai:

  • Išbrauktos nuostatos, dubliuojančios energetikos įrenginių ir objektų techninės būklės patikrinimo pažymų rengimo paslaugų apmokėjimo proceso aprašymą, t. y. jos numatytos tik  projekte Nr. 1.

⁎⁎⁎⁎⁎

• Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAIS) ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt. 

• Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. paštu [email protected] arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".