Įeiti
Publikuota: 2022-08-03. Atnaujinta: 2022-08-03

VERT atnaujino Šilumos gamybos ir supirkimo tvarkos aprašą


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama, kad šilumos gamyba ir supirkimas vyktų kokukurencingomis sąlygomis, būtų efektyviai panaudojami atsinaujinančios energijos ir atliekinės šilumos ištekliai  šilumos gamyboje bei užtikrintas esamų efektyvių šilumos gamybos įrenginių veiklos tęstinumas, kas leistų ilgesniuoju periodu mažinti šilumos gamybos kaštus, pakeitė  Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašą, kuris įsigalios 2022 m. spalio 1 d. Skaičiuojama, kad esant ypatingai aukštoms iškastinio kuro kainoms, pakeitimai sudarys sąlygas išlaikyti esamus atsinaujinančius energijos išteklius naudojančius efektyvius šilumos gamybos įrenginius, kas leistų gyventojams sutaupyti apie 7 mln. Eur, lyginant su situacija jeigu dalis rinkos dalyvių iškristų iš rinkos. Taip pat siekiant paskatinti atliekinės šilumos surinkimą reglamentuotos sąlygos, kad šilumos aukciono dalyviai gali sudaryti jungtinės veiklos sutartis tokiai šilumai pateikti į tinklus.

Esminiai pakeitimai:

1. Reglamentuota šilumos aukcionų dėl balansavimo šilumos kiekio supirkimo organizavimo ir vykdymo tvarka: balansavimo aukcionai organizuojami sistemose, kuriose yra ne mažiau nei 5 dalyviai, bendra suminė šilumos gamybos įrenginių galia sudaro daugiau nei 100 proc. prognozuojamo šalčiausio mėn. vidutinio galios poreikio ir sistemoje neturi būti šilumos gamybos įrenginių, užimančių daugiau nei 50 proc. rinkos. Vyksta tik šaltąjį metų laikotarpį.

2. Pagrindiniame aukcione nuo gamybos vieneto galima pateikti iki 2- jų pasiūlymų, balansavimo aukcionuose – vieną.

3. Numatyta galimybė šilumos tiekėjui ar NŠG, sudarius jungtinės veiklos sutartį su įmone, turinčia ir galinčia į tinklą patiekti jos veiklos procese susidarančios šilumos, aukciono sistemoje užregistruoti bendrą su tokia įmone šilumos gamybos vienetą ir su juo dalyvauti aukcionuose.

4. Papildyti NŠG papildomai gautų pajamų sumos grąžinimo būdai, numatant, grąžinimą per rezervo paslaugos teikimo kainos mažinimą, ir galimybę iš karto gražinti visą ar dalį sumos.

Pirmasis šilumos aukcionas ir šilumos aukcionai dėl balansavimo šilumos kiekio supirkimo bus organizuojami 2022 m. lapkričio mėnesį.​

Išsamiai susipažinti su VERT 2022-07-28 posėdžio medžiaga galite ČIA.