Įeiti
Publikuota: 2022-07-28. Atnaujinta: 2022-07-28

Įvertinta, kaip gamtinių dujų sektoriaus įmonės laikosi nustatytų minimalių paslaugų kokybės rodiklių


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) įvertino AB „Amber Grid“, UAB „Intergas“, UAB Gren Lietuva, AB agrofirmos „Josvainiai“, UAB „SG dujos“, AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) 2021 m. faktinius licencijuojamos veiklos patikimumo ir teikiamų paslaugų kokybės rodiklius.

Minimalūs paslaugų kokybės lygiai kiekvienai gamtinių dujų įmonei nustatomi individualiai konkrečiam kainų reguliavimo periodui. VERT kasmet įvertina, kaip įmonė laikosi šių rodiklių.

  1. lentelė. AB „Amber Grid“ veiklos kokybės rodikliai, priskiriami įmonės atsakomybei

Nustatyti kokybės rodikliai​​

2020 m. faktinės reikšmės

2021 m. faktinės reikšmės

2021 m.  faktinės   reikšmės pokytis lyginant su nustatytu kokybės rodikliu, proc.

Neplanuotų nutraukimų dėl operatoriaus atsakomybės skaičius0000
Neplanuotų nutraukimų dėl operatoriaus atsakomybės suminė trukmė0000
Laiku išsiųstų atsakymų į prašymą ar skundą dalis, proc.1001001000

 

2 lentelė. ESO gamtinių dujų skirstymo veiklos patikimumo ir kokybės rodikliai,  priskiriami įmonės atsakomybei

 Nustatyti kokybės
rodikl​iai

2020 m. faktinės reikšmės

2021 m. faktinės reikšmės

2021 m. faktinės reikšmės proc. pokytis, lyginant su nustatytu kokybės rodikliu, proc.1

Vidutinė neplanuotų nutraukimų trukmė vienam vartotojui dėl operatoriaus atsakomybės 0,3450,55430,2692-21,97
Vidutinis neplanuotų nutraukimų skaičius vienam vartotojui dėl operatoriaus atsakomybės 0,00334
0,004160,0040922,46
Avarinės tarnybos atvykimų laiku dalis, proc.10099,8899,30-0,70
Laiku išsiųstų atsakymų dalis, proc.96,9697,3198,992,09
Laiku išsiųstų atsakymų naujam vartotojui į jo prašymą prijungti dalis, proc.98,8199,921001,20
Laiku dėl operatoriaus atsakomybės neprijungtų naujų vartotojų dalis, proc.1,340,641,00-25,37

 

ESO 2021 m. vidutinis neplanuotų nutraukimų skaičius vienam vartotojui dėl operatoriaus atsakomybės (nustatyta minimali rodiklio reikšmė – 0,00334, faktinė 2021 m. reikšmė – 0,00409) netenkina nustatyto minimalaus patikimumo kokybės lygio, kadangi šis rodiklis 2021 m. pablogėjo 22,46 proc., t. y. daugiau nei 10 proc., palyginus su nustatytu minimaliu lygiu. Bendrovė nurodė, kad 2021 m. sausio-vasario mėnesiais fiksuota žema orų temperatūra,  turėjo įtakos padidėjusiam dujų slėgio reguliavimo įtaisų atsijungimo skaičiui: 2021 m. sausio-vasario mėnesiais atsijungė 489 įtaisai, kurių atsijungimas nutraukė dujų tiekimą 828 klientams, kas sudarė 40 proc. metinio VERT nustatyto rodiklio dydžio.

Atsižvelgiant į tai, VERT nutarė koreguoti ESO nustatytą 2021 m. gamtinių dujų skirstymo veiklos investicijų grąžą, mažinant ją 2 procentais.

 3 lentelė. AB agrofirmos „Josvainiai“, UAB „Intergas“, UAB Gren Lietuva, gamtinių dujų skirstymo veiklos patikimumo ir kokybės rodikliai, priskiriami įmonių atsakomybei

 Nustatyti kokybėsrodikliai

2020 m. faktinės reikšmės

2021 m. faktinės reikšmės

2021 m. faktinės reikšmės proc. pokytis lyginant su nustatytu kokybės rodikliu, proc.

Vidutinė neplanuotų nutraukimų trukmė vienam vartotojui dėl operatoriaus atsakomybės 0000
Vidutinis neplanuotų nutraukimų skaičius vienam vartotojui dėl operatoriaus atsakomybės 0000
Avarinės tarnybos atvykimų laiku dalis, proc.1001001000
Laiku išsiųstų atsakymų dalis, proc.1001001000
Laiku išsiųstų atsakymų naujam vartotojui į jo prašymą prijungti dalis, proc. 1001001000
Laiku dėl operatoriaus atsakomybės neprijungtų naujų vartotojų dalis, proc. 0000

 

 4 lentelė. UAB „SG dujos“ skirstymo veiklos patikimumo kokybės rodikliai, priskiriami įmonės atsakomybei

 ​​

Nustatyti minimalūs rodikliai

2021 m. faktinės reikšmės

2021 m. faktinės reikšmės proc. pokytis lyginant su nustatytu kokybės rodikliu, proc.

Vidutinė neplanuotų nutraukimų trukmė vienam vartotojui dėl operatoriaus atsakomybės0,35400
Vidutinis neplanuotų nutraukimų skaičius vienam vartotojui dėl operatoriaus atsakomybės0,0039200

 

Išsamiai susipažinti su VERT 2022-07-28 posėdžio medžiaga galite ČIA.