Įeiti
Publikuota: 2022-07-22. Atnaujinta: 2022-07-22

VERT pranešimas dėl saulės elektrinių, skirtų komercinei elektros energijos prekybai, plėtros


​​​Ši informacija skirta saulės ​elektrinių vystytojams, kurie yra pateikę prašymus gauti leidimus plėtoti elektros energijos pajėgumus (toliau – plėtros leidimai).

Vadovaudamasi nuo 2022 m. liepos 8 d. įsigaliojusio Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimu (toliau – AIEĮ), VERT privalo nedelsiant informuoti Energetikos ministeriją ir elektros tinklo operatorius, kai saulės šviesos energijos elektrinių suminė įrengtoji galia pasiekia 2 GW ribą.

VERT 2022 m. liepos 13 d. kreipėsi į perdavimo ir skirstymo tinklų operatorius, kad šie laikinai neišduotų išankstinių prijungimo sąlygų, prijungimo sąlygų, nepasirašytų ketinimų protokolų, nes, pirminiu vertinimu, yra viršyta suminė 2 GW saulės šviesos energijos elektrinių įrengtoji galia.

Siekiant tvarios ir subalansuotos elektros energijos rinkos plėtros ir maksimaliai efektyvių investicijų į elektros tinklų infrastruktūrą, VERT patikrins, ar visuose pasirašytuose ketinimų protokoluose numatytus projektus realiai yra įmanoma įgyvendinti, atliks vertinimą, ar nurodyto žemės sklypo plote techniškai įmanoma įrengti ketinimų protokole nurodytos galios saulės šviesos elektrines.

VERT ketina ištirti, ar ketinimų protokolai rezervuoti galias, skirtas saulės elektrinių prijungimui prie elektros perdavimo/skirstymo tinklo, yra išduoti teisėtai ir ar galios statyti šias elektrines yra rezervuotos pagrįstai. Atsinaujinančių energijos išteklių plėtrą reglamentuojančiuose įstatymuose įtvirtintų normų laikymasis, konkurencinga rinkos plėtra, subalansuotas atsinaujinančios energetikos technologijų diegimas Lietuvoje yra vienas iš svarbiausių VERT uždavinių.

Iškilus pagrįstoms abejonėms, VERT kreipsis į saulės elektrinių vystytojus, siekiančius gauti plėtros leidimus, su prašymu per nurodytą terminą pateikti dokumentus, pagrindžiančius, kad žemės sklypo, kuriame planuojama vystyti saulės elektrinių projektą, plotas yra proporcingas planuojamiems išvystyti elektros energijos pajėgumams ir ar nėra jokių apribojimų siekiamos įrengtosios galios ir (ar) kitų techninių parametrų ir technologijos elektrinei plėtoti. Nepateikus informacijos, plėtros leidimai nebus išduodami.

Pateikus projektą pagrindžiančius dokumentus, saulės elektrinių plėtros leidimai bus išduodami pagal prašymų, pateiktų sudaryti ketinimo protokolą, eilę, neviršijant 2 GW ribos.

VERT primena, kad saulės elektrinių vystytojai, sumokėję perdavimo operatoriui ar skirstymo operatoriui prievolių vykdymo užtikrinimą (garantą), turi teisę per 30 kaledorinių dienų po AIEĮ pakeitimo įsigaliojimo kreiptis dėl sudaryto ketinimų protokolo nutraukimo ir susigrąžinti pateiktą prievolių įvykdymo užtikrinimą.

Nuostatos, išdėstytos šiame  pranešime, yra netaikomos gaminančių vartotojų saulės elektrinių savininkams, atsinaujinančių išteklių energijos bendrijoms, piliečių energetinėms bendrijoms, taip pat saulės elektrinių vystytojams, kurie raštiškai patvirtins, kad jų vystomi parkai bus skirti gaminantiems vartotojams.​