Įeiti
Publikuota: 2022-07-20. Atnaujinta: 2022-07-20

Viešoji konsultacija dėl Naudojimosi AB „Klaipėdos nafta“ suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklių pakeitimo


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) viešajai konsultacijai skelbia Naudojimosi AB „Klaipėdos nafta“ suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklių pakeitimo PROJEKTĄ. Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti iki liepos 25 dienos.

Projekto tikslas –  atliepti dabartinę susiklosčiusią geopolitinę situaciją ir aplinkybes, kai SGD terminalas tapo pagrindiniu gamtinių dujų importo šaltiniu Lietuvoje ir regione. Taip pat pagal Gamtinių dujų įstatymą  SGD terminalo operatorė turi teisę nesuteikti naudotis pajėgumais, jei tai kelia grėsmę šalies nacionalinio saugumo interesams arba būtina užtikrinti Vyriausybės nustatytų gamtinių dujų tiekimo saugumo priemonių įgyvendinimą.

Trumpas viešosios konsultacijos terminas reikalingas tam, kad AB „Klaipėdos nafta“ laiku įgyvendintų taisyklių projekte numatytus sprendimus, kas užtikrintų efektyvų SGD terminalo pajėgumų paskirstymą pagal rinkos poreikius pajėgumų paskirstymui nuo 2023-ųjų metų.

Siūlomi esminiai pakeitimai:

 1. Nustatomi aukštesni finansiniai reikalavimai SGD terminalo pajėgumų panaudojimo pareiškėjams, siekiantiems dalyvauti ilgalaikėje SGD terminalo pajėgumų paskirstymo procedūroje;

 2. Keičiami ilgalaikės SGD terminalo pajėgumų paskirstymo procedūros metu taikomi pajėgumų paskirstymo principai;

 3. Keičiami metinės SGD terminalo pajėgumų procedūros metu taikomi pajėgumų paskirstymo principai;

 4. Keičiami neatidėliotinos rinkos krovinio ir suskystintųjų gamtinių dujų perkrovos pajėgumų paskirstymo principai, įskaitant prašymų suteikti pajėgumus pateikimo terminą ir prioritetų tvarką, siekiant užtikrinti teisės aktuose numatomų pareigos (užtikrinti energijos gamintojų, teikiančių izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugą ar kitas paslaugas elektros perdavimo sistemos operatoriui, skirtas užtikrinti elektros energetikos sistemos saugų ir patikimą veikimą, gamtinių dujų vartojimo poreikius) SGD terminalo operatoriui tinkamą vykdymą;

 5. Taisyklių priedų sąrašas papildomos nauju priedu. Priede pateikiamos taisyklių pagrindu parengtos konkrečios ilgalaikių pajėgumų paskirstymo sąlygos (paskirstomų pajėgumų dydis, laikotarpis, minimalios paskirstymo ribos ir kt.);

 6. SGD terminalo metinio grafiko projekto ir metinio grafiko sudarymo pakeitimai, SGD krovinių atvykimo laikotarpių pakeitimai, kuriais numatoma ilgalaikių SGD išdujinimo pajėgumų panaudojimo pristatant SGD krovinius tvarka.

   
  ⁎⁎⁎⁎⁎

  • Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAIS) ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt. 

  • Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. paštu [email protected] arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

  • Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".​