Įeiti
Publikuota: 2022-07-19. Atnaujinta: 2022-07-19

Viešoji konsultacija dėl Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių pakeitimo


​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) viešajai konsultacijai teikia nutarimo gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus AB „Amber Grid“ „Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema“ taisyklių pakeitimo PROJEKTĄ. Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti iki liepos 22 dienos.

Projekto tikslas – harmonizuoti taisykles su Latvijos Respublikos ir Estijos Respublikos dujų rinkose taikomomis taisyklėmis.  Trumpas viešosios konsultacijos terminas nustatomas todėl, kad  nauja Taisyklių redakcija turi įsigalioti nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. tam, kad ateinančių dujų metų, prasidedančių 2022 m. spalio 1 d., pajėgumai būtų paskirstyti kaip susietieji pajėgumai.

Siūlomi esminiai pakeitimai:

  • Kiemėnų įleidimo ir išleidimo taškų pajėgumai, kurie paskirstomi ne pagal susietojo paskirstymo (angl. implicit capacity allocation) metodą, bus paskirstomi per Bendros zonos platformą, kurią kartu valdo Latvijos Respublikos bei Estijos Respublikos perdavimo sistemos operatoriai ir kuri naudojama šių perdavimo operatorių pajėgumų skirstymui;
  • Lietuvos Respublikos ir Latvijos Respublikos perdavimo sistemų sujungimo taško pajėgumų prod​uktai, kurie paskirstomi ne pagal susietojo paskirstymo metodą, bus siūlomi rinkai kaip susietieji pajėgumai (angl. bundled capacity);
  • Metiniai, ketvirtiniai ir mėnesio pajėgumų produktai bus paskirstomi naudojant proporcingumo (pro-rata) principą, o paros ir einamosios paros pajėgumai bus paskirstomi naudojant „pirmas atėjai–pirmas gavai“ principą;
  • Numatytas Bendrosios zonos platformos pajėgumų paskirstymo kalendorius;

⁎⁎⁎⁎⁎


• Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAIS) ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt. 

• Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. paštu [email protected] arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".