Įeiti
Publikuota: 2022-07-15. Atnaujinta: 2022-07-15

VERT skelbia viešąją konsultaciją dėl Lietuvos elektros energetikos sistemos 400–110 kV tinklų plėtros planą 2022–2031 m. planoValstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) skelbia viešąją konsultaciją dėl  LITGRID AB pateikto „Dėl 10 metų perdavimo tinklo plėtros plano“ dėl Lietuvos elektros energetikos sistemos 400–110 kV tinklų plėtros plano 2022–2031 m. Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti iki 2022 m. rugpjūčio 5 d.

Perdavimo sistemos operatorius ne vėliau kaip iki kiekvienų metų liepos 1 dienos  VERT pateikia 10 metų perdavimo tinklų plėtros planą. Plane turi būti nurodyta:

  • perdavimo sistemos infrastruktūra, kurią reikia įrengti ar atnaujinti per planuojamą
    10 metų laikotarpį;
  • visos investicijos, dėl kurių jau priimtas sprendimas, ir naujos investicijos,
    kurios bus reikalingos per planuojamą 10 metų laikotarpį;
  • visų investicinių projektų planuojami įgyvendinimo terminai;
  • investiciniuose projektuose pateikiamos galimos paklausos mažinimo, diegiant ar skatinant diegti energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones perdavimo tinkluose, alternatyvos, siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatyme nurodytą energijos vartojimo efektyvumo didinimo pirmumo principą.

Rengdamas tinklų plėtros planą, perdavimo sistemos operatorius turi daryti pagrįstas prielaidas apie elektros energijos gamybos, tiekimo, vartojimo ir tarpsisteminių elektros energijos srautų tendencijas, atsižvelgti į regioniniams ir visos Europos Sąjungos tinklams skirtų investicijų planus.

Išsamiai su planu galite susipažinti čia.

Kontaktinis asmuo − VERT Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus vyriausiasis specialistas Dainius Zamuiskas, tel. 8 5 2135342, mob. tel. 8 612 35650, el. p. [email protected]