Įeiti
Publikuota: 2022-07-14. Atnaujinta: 2022-07-14

VERT skelbia viešąją konsultaciją dėl Elektros energijos kainos, rezervinės galios ir izoliuoto elektros energijos sistemos darbo užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodikos pakeitimoValstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) viešajai konsultacijai teikia nutarimo „Dėl Elektros energijos kainos, rezervinės galios ir izoliuoto elektros energijos sistemos darbo užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo PROJEKTĄ. Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti iki liepos 27 dienos.

Esminiai pakeitimai:

  1. Numatyta galimybė vertinant faktinės investicijų grąžos, palyginti su nustatyta investicijų grąža, neatitikimo dydį įvertinti didesniam nei perdavimo operatoriaus užsakytam antrinio avarinio aktyviosios galios rezervo kiekiui patirtas konkretaus įrenginio (agregato) pagrįstas sąnaudas, jei antrinio avarinio aktyviosios galios rezervo teikimui buvo užsakomi konkretūs įrenginiai (agregatai) ir šių įrenginių (agregatų) pagal nustatytas technines charakteristikas nebus galima panaudoti kitų paslaugų teikimui. Antrinio avarinio aktyviosios galios rezervo užtikrinimo paslaugą teikiantys ūkio subjektai pagrindžiančią informaciją privalo pateikti VERT iki kiekvienų metų rugpjūčio 15 d.
  2. Nustatant izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugos kainos viršutinę ribą įvertinamas izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugos prognozuojamą kuro atsargų, kurios įsigytos Metodikoje nurodytu pagrindu perdavimo sistemos operatoriaus užsakyme nustatytam laikotarpiui, realizavimo rezultatas (skirtumą tarp patirtų kuro įsigijimo sąnaudų ir planuojamų pardavimo pajamų), darant prielaidą, jog kuro realizavimas būtų vykdomas laikotarpio, kuriam nustatoma kainos viršutinė riba, pabaigoje. Vertinant ataskaitinio laikotarpio kuro realizavimo rezultatą atsižvelgiama į ankstesniųjų laikotarpių paslaugos kainos viršutinėse ribose įvertintą prognozuojamą realizavimo rezultato apimtį.
  3. Patikslinti ir papildyti Metodikos priedai, siekiant užtikrinti sklandesnį reguliuojamų kainų skaičiavimą.

​⁎⁎⁎⁎⁎

• Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAIS) ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt. 

• Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. paštu [email protected] arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".