Įeiti
Publikuota: 2022-07-04. Atnaujinta: 2022-07-04

Ar galima aptverti tvora elektros apskaitos prietaisą, priklausantį kaimynui?


​​​​​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) išnagrinėjo ginčą tarp vartotojo ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) dėl elektros apskaitos spi​ntos perkėlimo.

Vartotojas nurodė, kad po remonto darbų, vykusių prie jo sklypo, buvo pastebėta, kad valstybinėje žemėje prie sklypo ribos stovėjusi komercinė apskaitos spinta su vartotojo objekto elektros energijos apskaitos prietaisu buvo perkelta į privatų kaimyninį sklypą, kuris naujai jungiamas prie elektros tinklų. Vartotojas paaiškino, kad apskaitos prietaiso perkėlimo darbai su juo nebuvo derinti. Kadangi iki naujosios apskaitos prietaiso vietos nėra nustatytas ir įregistruotas servitutas, ateityje jam gali kilti kliūčių patekti prie savo apskaitos prietaiso. Vartotojas prašė VERT įpareigoti ESO suteikti jam priėjimą prie apskaitos prietaiso.

Ta​rp vartotojo ir elektros tiekėjo sudarytoje sutartyje numatyta, kad operatorius pats arba per įgaliotus asmenis organizuoja, diegia, naudoja ir prižiūri jam priklausančiais elektros tinklais persiunčiamos elektros apskaitą bei eksploatuoja ir prižiūri jos įrenginius.

Visi elektros skaitikliai turi būti įrengiami operatoriui lengvai prieinamose apžiūrėti ir nuskaityti rodmenis vietose, o tokiomis vietomis taip pat laikomos aptvertų užrakinamų (nesuteikiant teisės patekti į teritoriją) sklypų tvoros (aptvarai) iš gatvės ar bendrojo naudojimo žemės pusės, suteikiant teisę patekti į aptvertas užrakinamas teritorijas – teritorijos viduje.

ESO turėjo teisę įrengti komercinę apskaitos spintą, kurioje yra objekto apskaitos prietaisas, naujai prijungiamo objekto teritorijoje. Galiojantis teisinis reglamentavimas nenumato skirstymo operatoriaus pareigos su vartotojais derinti apskaitos prietaisų įrengimo vietos. 

Skirstomųjų tinklų operatoriui įrengtus elektros tinklus privačiame sklype, tinklams nustatoma elektros tinklų apsaugos zona, kuri numato veiklos draudimus elektros tinklų apsaugos zonose, tokius kaip tvorų tvėrimas. Priėjimai prie elektros apskaitos prietaisų turi būti laisvi. ESO prijungiamame objekte įrengus kabelių spintą, minėto objekto savininkas neturės teisės apriboti priėjimo prie minėtos spintos (aptverti tvora ar kt.).​

VERT nutarė, kad vartotojo reikalavimas įpareigoti ESO suteikti jam priėjimą prie apskaitos prietaiso yra nepagrįstas.Išsamiai susipažinti su VERT ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA