Įeiti
Publikuota: 2022-06-20. Atnaujinta: 2022-06-20

Mokestis už karštą vandenį gali būti apskaičiuojamas skirtingai: tai priklauso nuo apsirūpinimo karštu vandeniu būdo


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) išnagrinėjo ginčą tarp vartotojo ir AB „Klaipėdos energija“ dėl įmonės geriamojo vandens pašildymo kainos taikymo bei mokėjimų už 2022 m. sausio ir vasario mėn. eilutėje „vandens pašildymas“ apskaičiavimo.

Vartotojas nurodė, jog AB „Klaipėdos energija“, apskaičiuodama mokėjimus,  netaiko įmonės nustatytos karšto vandens kainos. Vartotojo manymu, karšto vandens paruošimo mokestis 2022 m. sausio ir vasario mėnesiais apskaičiuotas galimai netinkamai, nes yra nepagrįstai didelis. Vartotojas prašė VERT įpareigoti AB „Klaipėdos energija“, apskaičiuojant mokėtiną sumą už karšto vandens pašildymą, taikyti karšto vandens kaip galutinio produkto kainą.

Vartotojai daugiabučiuose namuose gali pasirinkti apsirūpinimo karštu vandeniu būdą arba karšto vandens tiekėją ir sudaryti su juo karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartį. Pasirinktas karšto vandens tiekėjas įrengia vartotojo suvartojamo karšto vandens atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus, sudaro sutartis ir perka karštam vandeniui ruošti reikalingą geriamąjį vandenį bei šilumą ar kitą energiją iš tiekėjų.  Galimi trys alternatyvūs apsirūpinimo karštu vandeniu būdai: (1 būdas) centralizuotai paruošto karšto vandens kaip kompleksinio produkto pirkimas iš karšto vandens tiekėjo, arba (2 būdas) atskiras šilumos karštam vandeniui ruošti pirkimas iš šilumos tiekėjo, o geriamojo vandens karštam vandeniui ruošti pirkimas – iš geriamojo vandens tiekėjo, arba (3 būdas) individualus karšto vandens ruošimas jo vartojimo vietoje (bute), naudojant kitus energijos šaltinius. Tais atvejais, kai daugiabučių namų karšto vandens vartotojai karšto vandens neruošia individualiai, o apsirūpina juo centralizuotai, yra galimi du apsirūpinimo karštu vandeniu būdai – su karšto vandens tiekėjo dalyvavimu (1 būdas) ir be jo (2 būdas).

VERT nustatė, kad, vartotojo pastato, kuriame yra jo butas, vartotojai yra pasirinkę 2 karštu vandeniu apsirūpinimo būdą. Tai reiškia, kad pastato vartotojai už kiekvieną produktą, skirtą karštam vandeniui ruošti atsiskaito atskirai: už geriamąjį vandenį atsiskaito su geriamojo vandens tiekėju, o už šilumą karštam vandeniui ruošti – su AB „Klaipėdos energija“.

Taigi įmonė butui teikia geriamojo vandens pašildymo paslaugą ir apskaičiuoja mokėjimus už suteiktą geriamojo vandens pašildymo paslaugą, atitinkamai butui, pagrįstai nėra taikoma karšto vandens kaip galutinio produkto kaina, o mokėtina suma už geriamojo vandens pašildymo paslaugą, yra lygi taikomų šilumos kainos bei šilumos kiekio, sunaudoto geriamojo vandens pašildymui, sandaugai.

VERT nustatė, kad 2022 m. sausio bei vasario mėn. sąskaitų eilutėse „vandens pašildymas“ buvo taikomos galiojusios ir  nustatyta tvarka patvirtintos šilumos kainos, o šilumos kiekis geriamojo vandens pašildymui, nustatytas šilumos paskirstymo metode,  nustatyta tvarka.  

VERT nutarė, jog vartotojo reikalavimai apskaičiuojant mokėjimus taikyti karšto vandens kaip galutinio  produkto kainą yra  nepagrįsti, kadangi  pastato vartotojai yra pasirinkę 2 karštu vandeniu apsirūpinimo būdą, o įmonė sausio mėn. sąskaitoje ir vasario mėn. sąskaitoje už butui suteiktas paslaugas mokėtinos sumos grafoje „vandens pašildymas“ taikė tinkamas šilumos kainas bei tinkamai apskaičiuotą šilumos kiekį karštam vandeniui paruošti.​

Išsamiai susipažinti su VERT vartojimo ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA.