Įeiti
Publikuota: 2022-06-20. Atnaujinta: 2022-06-20

Kas gali nutikti, jeigu trumpam sutrinka elektros skaitiklio veikimas?


​​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) išnagrinėjo ginčą tarp vartotojo ir UAB „Perlas Energija“ bei AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) dėl elektros energijos suvartojimo duomenų nesutapimo, elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutarties nutraukimo ir mokesčių už elektros energiją perskaičiavimo.

Gaminantis vartotojas 2022 m. kovo mėn. pradžioje pastebėjo, jog nesutampa ESO eksportuojami mėnesiniai ir valandiniai suvartojimo duomenys vartotojo objekte. 2022 m. vasario mėn. suminis suvartotos elektros energijos kiekis valandinėje ataskaitoje ir mėnesinėje ataskaitoje skyrėsi. Mokėtina suma vasario mėn. sąskaitoje išrašyta didesniam kiekiui, vartotojas su tuo nesutiko, nes detali valandinė ataskaita rodo mažesnį kiekį.

Taip pat 2022 m. sausio 27 d.  vartotojas nutraukė sutartį su UAB „Perlas energija“ ir grįžo pas visuomeninį tiekėją. Nepaisant 2 savaičių neterminuotų sutarčių nutraukimo termino  UAB „Perlas Energija“ sutartį nutraukė 18-a dienų vėliau, taip, vartotojo manymu, jam  padarydama žalą.

Vartotojas prašė VERT įpareigoti ESO patvirtinti suvartotos energijos kiekį pagal detalios valandinės ataskaitos duomenis; įpareigoti UAB „Perlas energija“ patvirtinti sutarties su UAB „Perlas Energija“ nutraukimo datą 2022 m. vasario 10 d.; įpareigoti įmones anuliuoti UAB „Perlas Energija“ 2022 vasario mėn. sąskaitą ir mokėjimui už vasario mėn. išrašyti dvi sąskaitas.

Pagal įmonių pateiktą informaciją nustatyta, kad 2022 m. sausio 27 d.  su objekte įrengtu elektros apskaitos prietaisu nutrūko ryšys. Kadangi naudojami elektros apskaitos prietaisai renka suminius rodmenis tik tada, kai su jais yra ryšys apie suvartotą elektros energijos kiekį už 4 dienas informaciją galima gauti tik iš valandinių duomenų, kuriuos elektros apskaitos prietaisas kaupia vidinėje atmintyje, pagal kurią per laikotarpį, kai ryšys su elektros apskaitos prietaisu buvo nutrūkęs, buvo suvartota elektros energija. Šis kiekis suvartotas 2022 m. sausio mėnesį, tačiau bendra vasario mėnesio sąskaita buvo pateikta už laikotarpį nuo 2022 m. sausio 27 d.  iki 2022 m. kovo 1 d.

VERT nustatė, jog vartotojas suvartojo ginčijamą elektros energijos kiekį, tačiau šis kiekis buvo nepagrįstai priskirtas 2022 m. vasario mėnesiui, nors suvartotas 2022 m. sausio mėnesį. Įmonės nurodė, jog minėtas kiekis buvo priskirtas 2022 m. sausio mėnesiui atlikus perskaičiavimą. Taip pat įmonės atliko priskirtų elektros energijos kiekių ir mokesčių perskaičiavimą, laikydamos, kad sutarties su UAB „Perlas energija“ nutraukimo data yra 2022 m. vasario 10 d.

VERT nutarė, kad įmonės tinkamai nustatė, teisingiems atsiskaitymo laikotarpiams priskyrė ir apmokestino vartotojo paimtą elektros energijos kiekį, todėl vartotojo reikalavimai nepagrįsti.​

Išsamiai susipažinti su VERT vartojimo ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA.