Įeiti
Publikuota: 2022-06-09. Atnaujinta: 2022-06-09

Pasirinkus planą, susietą su biržos kaina, mėnesio elektros tiekimo kaina kinta priklausomai to mėnesio kainos susiformavusios „Nord Pool“ biržoje


​​​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) išnagrinėjo ginčą tarp vartotojo ir UAB „Enefit“ dėl sąskaitos už suteiktas paslaugas pagrįstumo.

Vartotojas gavo UAB „Enefit“ sąskaitą už 2021 m. gruodžio mėn. suvartotą elektros energiją. Pagal pateiktą sąskaitą gruodžio mėn. elektros tiekimo kaina (Eur/kWh) išaugo beveik dvigubai, palyginus su lapkričio mėn. kaina.

Vartotojo nuomone, pagal gautas sąskaitas ir elektros kainos kitimo tendencijas, vertinant įmonės 2021 m. lapkričio mėn.ir 2022 m. sausio mėn. taikytas elektros kainas, 2021 m. gruodžio mėn. sąskaitoje 1 kWh tiekimo dalies kaina turėjo būti 0,14 Eur/kWh,  atitinkamai sąskaitos už 2021 m. gruodžio mėn. suma, vartotojo skaičiavimais, turėjo būti gerokai mažesnė už įmonės apskaičiuotą. Vartotojas prašė VERT įpareigoti įmonę sumažinti mokėjimo sumą bei grąžinti, jo manymu, permokėtą sumą.

VERT išnagrinėjo ginčą ir nustatė, jog santykiai su energijos vartotojais grindžiami sutartimis. Šiuo atveju vartotojo ir UAB „Enefit“ sutartyje numatyta, jog vartotojui elektros energijos tiekimo kaina (Eur/kWh) yra apskaičiuojama pagal elektros energijos kainą, kuri susiformuoja „Nord Pool“ elektros energijos biržoje.

Patikrinus UAB „Enefit“ pateiktus duomenis ir skaičiavimus, nustatyta, kad elektros energijos kaina pagal numatytus ir taikomus principus apskaičiuota tinkamai. Kadangi įmonė 2021 m. gruodžio mėn. sąskaitoje mokėjimams apskaičiuoti taikė pagal numatytus ir taikomus principus tinkamai apskaičiuotą elektros energijos kainą, todėl vartotojo reikalavimas perskaičiuoti mokėtiną sumą, nepagrįstas.​

Išsamiai susipažinti su VERT ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA. ​