Įeiti
Publikuota: 2022-06-08. Atnaujinta: 2022-06-08

VERT: birželio mėnesio šilumos kainų statistika Lietuvoje


​​​​

Vidutinė šilumos kaina

Birželio mėn. vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina Lietuvoje yra 8,96 ct/kWh (be PVM) – skelbia Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT). Palyginus su gegužės mėn., kilovatvalandės kaina didėja 10,48 proc.

1 pav. Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje, ct/kWh be PVM, 2013–2022 metais (atsisiųskite​)

​​Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje 2022-06.png

Pirktos šilumos ir kuro kainos

Centralizuotai tiekiamos šilumos kainos pokyčius iš esmės lemia kuro ir superkamos šilumos kainos.

Kuro kainos

Skaičiuojant 2022 m. birželio mėn. šilumos kainas buvo naudojamos 2022 m. balandžio mėn. kuro kainos. Vidutinės šalies kuro (žaliavos) kainos yra skelbiamos VERT tinklalapyje.

Į birželio mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutinė balandžio mėn. biokuro (žaliavos kartu su transportavimu) kaina – 24,31 Eur/MWh – 1,10 proc. mažesnė nei į gegužės mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutinė kovo mėn. biokuro kaina (24,58 Eur/MWh), o gamtinių dujų kaina 140,58 Eur/MWh – 12,20 proc. didesnė nei į gegužės mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutinė kovo mėn. gamtinių dujų kaina (125,30 Eur/MWh).

Per metus (2022 m. balandis / 2021 m. balandis) biokuro kaina didėjo 112,30 proc., gamtinių dujų kaina didėjo 346,72 proc.

2 pav. Biokuro ir gamtinių dujų kainų palyginimas, Eur/MWh (atsisiųskite​)

biokuro ir dujų kainos balandžio birželiui.png

Pirktos šilumos kainos

2022 m. birželio mėn., palyginti su 2022 m. gegužės mėn., iš nepriklausomų šilumos gamintojų (NŠG) superkamos šilumos kaina mažėja 6,43 proc.: nuo 2,80 ct/kWh 2022 m. gegužės mėn. iki 2,62 ct/kWh 2022 m. birželio mėn. Atkreipiame dėmesį, kad šilumos tiekėjų iš NŠG superkamos šilumos kaina negali būti didesnė nei palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos, apskaičiuojamos pagal VERT nustatytą metodiką, tačiau galutinė superkamos šilumos kaina priklauso nuo gamintojų pasiūlymų kasmėnesiniuose šilumos supirkimo aukcionuose.

​3 pav. Šilumos aukcionai 2021–2022 m. (atsisiųskite)

2022 birželis aukcionai.jpg 

Šilumos kainos didžiuosiuose miestuose

Tarp penkių didžiųjų miestų 2022 m. birželio mėn. už šilumą mažiausiai moka Klaipėdos, daugiausiai – Vilniaus gyventojai. Didžiųjų miestų 2022 m. gegužės mėn. ir 2022 m. birželio mėn. šilumos kainų palyginimas ir pokytis pateiktas 4 pav. Šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti, šiuo metu taikomas 9 proc. PVM tarifas, todėl gyventojams apskaičiuota kaina už šilumos energiją toliau tekste nurodoma su 9 proc. PVM.

 • Vilniuje birželio mėn. šilumos kaina didėja dėl padidėjusios gamtinių dujų kainos.
 • Kaune šilumos kaina didėja dėl padidėjusių gamtinių dujų ir iš NŠG superkamos šilumos kainų.
 • Klaipėdos vartotojams šilumos kaina nežymiai mažėja dėl sumažėjusios iš NŠG superkamos šilumos kainos.
 • Šiauliuose šilumos kaina didėja dėl padidėjusių gamtinių dujų ir biokuro kainų.
 • Panevėžio vartotojams šilumos kaina didėja dėl padidėjusios gamtinių dujų kainos ir didesnės vidutinės superkamos šilumos kainos.

   

​4 pav. Šilumos kainų didžiuosiuose miestuose pokytis per mėnesį, ct/kWh su 9 proc. PVM (atsisiųskite​)

5 miestų kainos 2022-06.png 

Šilumos kainos kitose Lietuvos savivaldybėse

Visoje Lietuvoje birželio mėn. už šilumą mažiausiai moka UAB „Utenos šilumos tinklai“ aptarnaujami vartotojai (6,05 ct/kWh su PVM), daugiausiai – Balterma ir ko, UAB aptarnaujami Vilniaus miesto vartotojai (18,58 ct/kWh su PVM).

2022 m. birželio mėn. šilumos kainos, palyginus su 2022 m. gegužės mėn., atskirose savivaldybėse labiausiai keičiasi dėl šių priežasčių:

 • Dėl padidėjusios gamtinių dujų kainos VšĮ Velžio komunalinis ūkis aptarnaujamiems vartotojams šilumos kaina didėja 33,39 proc. (4,13 ct/kWh su PVM).
 • Balterma ir ko, UAB aptarnaujami vartotojai už šilumą moka 33,29 proc. (4,64 ct/kWh su PVM) daugiau dėl padidėjusios gamtinių dujų kainos.
 • Dėl brangusių gamtinių dujų UAB „Akmenės energija“ aptarnaujamiems vartotojams šilumos kaina didėja 20,63 proc. (1,58 ct/kWh su PVM).
 • Dėl sumažėjusios biokuro kainos UAB „Šilalės šilumos tinklai“ aptarnaujami vartotojai už šilumą moka 11,92 proc. (0,92 ct/kWh su PVM) mažiau.
 • UAB „Raseinių šilumos tinklai“ aptarnaujamiems vartotojams šilumos kaina mažėja 9,27 proc. (0,89 ct/kWh su PVM) dėl sumažėjusios biokuro kainos.

  5 pav. pateikiamas šilumos tiekėjų centralizuotai tiekiamos šilumos kainų palyginimas, atsižvelgiant į šilumos tiekėjų per 2021 m. parduotą šilumos kiekį. Centralizuotos šilumos tiekėjai pagal per 2021 m. parduotą šilumos kiekį skirstomi į penkias grupes: I grupė – 150 tūkst. MWh per metus ir didesni šilumos pardavimai; II grupė – (150, 90] tūkst. MWh šilumos pardavimai per metus; III grupė – (90, 50] tūkst. MWh šilumos pardavimai per metus; IV grupė – (50, 25] tūkst. MWh šilumos pardavimai per metus; V grupė – šilumos pardavimai mažesni nei 25 tūkst. MWh per metus.

 

5 pav. 2022 m. birželio mėn. CŠT tiekiamos šilumos kainos (ct/kWh su PVM) ir kuro struktūra (proc.) (šilumos tiekėjai sugrupuoti pagal per metus parduodamą šilumos kiekį), (atsisiųskite​)

Šilumos kainos ir kuro struktūra 06.png

* Šilumos tiekėjų skirstymas į grupes pagal 2021 m. realizuotą šilumos kiekį.

​ 

Kuro struktūra

Gamtinių dujų dalis bendroje šilumos gamybai naudojamo kuro struktūroje tolygiai mažėja. 2021 m., palyginti su 2020 m., šilumos energijai gaminti naudojamo kuro struktūroje gamtinių dujų dalis mažėjo 2,1 procentinio punkto – nuo 29,42 proc. proc. iki 27,32 proc., o biokuro dalis augo 2,11 procentinio punkto – nuo 68,11 proc. iki 70,22 proc.

2022 m. birželio mėn. šilumos gamybai naudojamo kuro struktūroje biokuras sudaro 70,46 proc., gamtinės dujos – 27,20 proc.

6 pav. Šilumos gamybai naudojamo kuro struktūra 2017–2022 m. (atsisiųskite​)

Kuro struktūra 2022-06.png