Įeiti
Publikuota: 2022-06-03. Atnaujinta: 2022-06-03

VERT pritarė LITGRID AB ir ESO elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros perdavimo tinklais tvarkos aprašų pakeitimams


​​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) pritarė LITGRID AB (LITGRID) elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo ir ​ AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos aprašo pakeitimams (Tvarkos aprašai), kurie parengti siekiant, kad pralaidumai netaptų komercinių santykių objektu tarp atsinaujinančių energijos išteklių vystytojų ir elektros tinklų galias rezervavusių subjektų.

Esminiai LITGRID pakeitimai:

LITGRID patikslino ketinimų protokolo pasirašymo procedūrą, atvejus, kada ketinimų protokolas ir galios bei pralaidumų rezervavimas netenka galios, taip pat patikslino, kad išankstinės prijungimo sąlygos ir ketinimų protokolas nėra perleidžiami kitam asmeniui bei papildė išimtimis, kada perleidimas yra galimas.

Numatyta, kad gamintojas, gavęs leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ne rečiau kaip kas ketvirtį, LITGRID teikia informaciją, įrodančią, kad gamintojas vykdo šiame leidime nurodytą veiklą ir ji nebuvo nutrūkusi ilgiau kaip 12 mėnesių.

LITGRID kilus įtarimų, kad gamintojo leidime plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus nurodyta veikla buvo nutrūkusi ilgiau kaip 12 mėnesių, informuoja VERT. VERT, įvertinusi tinklų operatoriaus pateiktą informaciją, priima sprendimą dėl išduoto leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus panaikinimo.

Numatyti prijungimo paslaugos vykdymo ypatumai, gamintojui apsisprendus pasinaudoti prijungimo teise savo lėšomis įrengti, rekonstruoti, perkelti ar statyti elektros tinklus.

Esminiai ESO pakeitimai:

Patikslinti atvejai, kada ketinimų protokolas ir galios bei pralaidumų rezervavimas netenka galios, taip pat patikslinta, kad išankstinės prijungimo sąlygos ir ketinimų protokolas nėra perleidžiami kitam asmeniui bei papildyta išimtimis, kada išankstinių prijungimo sąlygų ir ketinimo protokolo perleidimas yra galimas.

Patikslinta Elektros gamybos įrenginių prijungimo prie elektros skirstymo tinklų ketinimų protokolo, pasirašomo su gamintoju, nesiekiančiu dalyvauti skatinimo kvotų paskirstymo aukcione, tipinė forma detalizuojant gamintojo įsipareigojimus pasirašius ketinimų protokolą.

​Patikslintos nuostatos dėl užtikrinimo garanto dydžio ir dydžio, kuriuo pasinaudojama nevykdant ketinimų protokole nurodytų įsipareigojimų, apskaičiavimo.