Įeiti
Publikuota: 2022-05-27. Atnaujinta: 2022-05-27

VERT skelbia viešąją konsultaciją dėl Rinkų tyrimo taisyklių pakeitimo


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama sklandžiai atlikti rinkų tyrimo procesą, patobulinti Rinkų tyrimo taisyklių nuostatas ir suderinti jas su galiojančių teisės aktų reikalavimais, viešajai konsultacijai teikia nutarimo „Dėl Rinkų tyrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo PROJEKTĄ. Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti iki birželio 24 dienos.

Siūlomi esminiai pakeitimai:

  1. VERT įvertina rinkos tyrimo atlikimo poreikį savo iniciatyva arba gavusi prašymą. Taip pat atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus ir į rinkos tyrimo atlikimo praktiką, atsisakoma, kad rinkos tyrimai turėtų būti atliekami ne rečiau kaip kas penkerius metus.
  2. Patikslintas pradinis rinkų ir jų segmentų sąrašas, atsisakant atlikti rinkos tyrimą natūralių monopolijų atveju.
  3. Jeigu atitinkama geografinė rinka apima ne tik Lietuvos Respublikos, bet ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių teritoriją, VERT nutraukia rinkos tyrimą.
  4. Atnaujintas susijusių asmenų vertinimas – susiję asmenys apibrėžiami vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų.
  5. Patikslinti įpareigojimai, kurie taikomi asmeniui, turinčiam didelę įtaką rinkoje, suderinant su Lietuvos Respublikos elektros energetikos ir Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo nuostatomis, t. y. atsisakant įstatymuose nenumatytų įpareigojimų nustatymo didelę įtaką rinkoje turintiems asmenims.

     

​⁎⁎⁎⁎⁎

• Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAIS) ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt. 

• Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. paštu [email protected] arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".