Įeiti
Publikuota: 2022-05-20. Atnaujinta:

VERT skelbia viešąją konsultaciją dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos pakeitimo


​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (EĮ) ir Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo (GDĮ) pakeitimo projektų nuostatas, apibrėžiančias suvartotų gamtinių dujų išlaidų dalinio kompensavimo buitiniams vartotojams dydžių įvertinimą, gamtinių dujų skirstomųjų tinklų operatoriaus dalinio kompensavimo apskaičiavimo ir išmokėjimo administravimo patirtų sąnaudų nustatymą, viešajai konsultacijai teikia nutarimo „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo PROJEKTĄ​. Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti iki gegužės 24 dienos.​

Esminiai pakeitimai:

  1. Tarifai gali būti perskaičiuojami, kai keičiasi dalinio kompensavimo dydis. Gamtinių dujų rinkoje yra didelis neapibrėžtumas, susijęs su gamtinių dujų kainų tendencijomis ir galimais jų pokyčiais, todėl skaičiuojant gamtinių dujų papildomą dedamąją prie skirstymo kainos turi būti įvertinta aktualesnė informacija ir vertinama patikslinta prognozuojama gamtinių dujų (produkto) kaina einamajam pusmečiui, kuri yra prieinama skaičiavimo metu.

  2. Papildyta gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams struktūra, į tarifą papildomai įtraukiant dalinį kompensavimą, nustatytą pagal EĮ pakeitimą.

  3. Papildyta nuostata dėl papildomos dedamosios prie gamtinių dujų skirstymo paslaugos kainos buitiniams vartotojams, papildomai joje įvertinant skirtumą, susidariusį tarp VERT nustatytos gamtinių dujų įsigijimo kainos ir prognozuojamos už likusį laikotarpį, kuriam galioja VERT nustatyti gamtinių dujų tarifai, gamtinių dujų įsigijimo kainos bei gamtinių dujų skirstymo operatoriaus, kurio veiklos teritorijoje esančių vartotojų skaičius didesnis kaip 100 tūkstančių, patirtas pagrįstas sąnaudas, susijusias su dalinio kompensavimo apskaičiavimo ir išmokėjimo administravimu, kai toks kompensavimas buvo vykdytas.

  4. Papildyta nuostatomis dėl papildomos dedamosios nustatymo, papildomai joje įvertinant administratoriaus patirtas pagrįstas sąnaudas, susijusias su EĮ pakeitimo projekte nurodyto dalinio kompensavimo apskaičiavimo ir išmokėjimo administravimu.


    Taip pat projektu pakartotinai teikiamos derinti nuostatos, susijusios su finansinių išvestinių priemonių naudojimu, kur numatoma, kad:

  1. Nustatant gamtinių dujų tiekimo tarifą buitiniams vartotojams, vertinant gamtinių dujų produkto kainą bus įvertinamos gamtinių dujų tiekimo įmonės potencialiai planuojamos naudoti finansinės išvestinės priemonės pagal Gamtinių dujų įstatymą, taip pat numatyta informacijos teikimo ir derinimo su VERT tvarka.

  2. Gamtinių dujų įmonei, aptarnaujančiai mažiau nei 100 tūkst. vartotojų, kuri planuoja atlikti gamtinių dujų produkto kainos mažinimą ir negautų pajamų išdėstymą per ne ilgesnį nei 5 metų laikotarpį, sudaroma galimybė taikyti didesnę kainą, kai yra grąžinamos negautos lėšos gamtinių dujų įmonei.​

⁎⁎⁎⁎⁎

• Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAIS) ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt. 

• Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. paštu info@vert.lt arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".

 

​