Įeiti
Publikuota: 2022-05-17. Atnaujinta: 2022-05-17

Viešoji konsultacija dėl Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) viešajai konsu​ltacijai skelbia Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos pakeitimo projektą. Pastabas ir pasiūlymus siųskite iki gegužės 26 d.

Projekto tikslas –  užtikrinti atitiktį įstatymo bei Švarios energijos paketo nuostatoms, susijusioms su elektros energijos kaupimo veikla, elektromobilių įkrovimo paslauga bei elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymu.

Siūlomi esminiai pakeitimai:

  • Patikslinti prijungimo paslaugos sąvoką, įtraukiant elektromobilių įkrovimo prieigas.

  • Metodika papildyta nuostatomis dėl prijungimo įkainių nustatymo.

  • Numatyta, kad, potencialių vartotojų vertinimas atliekamas iki prijungimo paslaugų sutarties su operatoriumi pasirašymo. Taip pat , jeigu vartotojui gavus prijungimo sąlygas bet kuriuo metu iki prijungimo paslaugų sutarties pasirašymo dienos atsiranda kitas potencialus vartotojas, kuris norėtų elektros įrenginius jungti prie tos pačios elektros infrastruktūros, prijungimo sąlygos koreguojamos bei prijungimo įmoka apskaičiuojama įvertinus šias aplinkybes. Tais atvejais, kai potencialių vartotojų atsiranda po prijungimo paslaugų sutarties pasirašymo dienos, operatorius turi įvertinti galimybę integruoti potencialaus vartotojo prijungimą į vieną projektą ir atitinkamai padalinti bendrai naudojamos infrastruktūros kainą visiems potencialiems vartotojams.

  • Numatyta, kad apskaičiuojant faktinę prijungimo prie elektros tinklų kainą nėra vertinama turto, kuris anksčiau buvo įsigytas ir naudotas kitam tinklų naudotojui prijungti bei vėliau demontuotas ir pritaikomas kito vartotojo prijungimui, vertė.

⁎⁎⁎⁎

• Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAIS) ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt. 

• Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. paštu info@vert.lt arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".