Įeiti
Publikuota: 2022-05-13. Atnaujinta: 2022-05-13

Viešoji konsultacija dėl Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) viešajai konsultacijai ​skelbia Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašą. Pastabas ir pasiūlymus siųskite iki gegužės 20 d.

Projektas buvo patikslintas atsižvelgiant į per pirmąją viešąją konsultaciją gautas pastabas ir pasiūlymus ir teikiamas antrajai viešajai konsultacijai.

Esminiai pakeitimai:

  • Numatyta, kad sistemose, kuriose yra pakankama šilumos gamybos pajėgumų, pagrindiniame šilumos aukcione gali būti siūloma iki 70 proc. maksimalios šilumos gamybos vieneto galios, likusi šilumos gamybos vieneto galios dalis (iki 30 proc. maksimalios šilumos gamybos galios) galėtų būti panaudojama tinklui balansuoti. Tokiu būdu būtų užtikrinamas optimalus atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių šilumos gamybos įrenginių darbo režimas ir karštas šilumos gamybos rezervas tinklo balansavimo funkcijai atlikti, kas lemtų mažesnį iškastinio kuro naudojimą tinklui balansuoti. Taip pat tai leistų šiems įrenginiams gaminti didesnį šilumos kiekį nei anksčiau ir tai prisidėtų prie esamų AEI naudojančių šilumos gamybos įrenginių išsaugojimo, kuriems pasitraukus iš rinkos ir greituoju metu jų vietą pakeitus iškastinį kurą naudojantiems šilumos gamybos įrenginiams, VERT vertinimu, šilumos gamybos sąnaudos būtų ženkliai didesnės. ​

  • Numatyta, kad šilumos aukcionuose dėl balansavimo šilumos kiekio supirkimo galimas pasiūlyti šilumos kiekis priklausys (bus proporcingas) nuo pagrindiniame aukcione pasiūlyto šilumos kiekio.

  • Atsisakyta 5 procentų nuo šilumos aukcione prognozuojamo šilumos poreikio priskyrimo prie balansavimo šilumos kiekio, kaip perteklinės priemonės.

  • Numatyta galimybė pagrindiniame šilumos aukcione nuo šilumos gamybos vieneto teikti iki 2-jų šilumos gamybos pasiūlymų, o šilumos aukcionuose dėl balansavimo šilumos kiekio supirkimo – vieną.

  • Patikslintas projektas įsigalioja nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d.

 ⁎⁎⁎⁎⁎

• Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAIS) ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt. 

• Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. paštu info@vert.lt arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".