Įeiti
Publikuota: 2022-05-13. Atnaujinta: 2022-05-13

VERT: vartotojo mokėtina prijungimo įmoka turėtų būti perskaičiuota, nes kiti darbai turi būti atlikti ESO lėšomis


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi tarp vartotojo ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) kilusio ginčo aplinkybes, priėmė sprendimą tenkinti  vartotojo reikalavimą įpareigoti bendrovę iš naujo apskaičiuoti prijungimo prie elektros tinklų įmoką.

Vartotojas nurodė, kad kreipėsi į ESO dėl objekto prijungimo prie elektros tinklų. Bendrovė parengė prijungimo sąlygas ir prijungimo paslaugos sutartį, kurioje nurodyta mokėtina prijungimo įmoka. Anot vartotojo, iš prijungimo sąlygose numatytų techninių sprendinių matyti, kad ESO vartotojo sąskaita ruošiasi atnaujinti ir modernizuoti savo tinklą, prie kurio vėliau jungs kitus vartotojus.

Išnagrinėjus ginčo aplinkybes buvo nustatyta, kad vartotojui išduotose prijungimo sąlygose numatyti techniniai sprendiniai yra įtakoti ne vartotojo objekto prijungimo, o susiję su esamo elektros tinklo padėtimi – šiuo metu prie esamos oro linijos vartotojų objektai neturėtų galimybės vartoti standarto ribose nustatytos kokybės elektros energijos. Todėl poreikis atlikti elektros tinklo pertvarkymus, susijusius su elektros energijos persiuntimo paslaugos ir elektros energijos kokybės reikalavimų atitikimu, atsirado iki vartotojo kreipimosi į bendrovę.

Teisinis reglamentavimas numato, kad tuo atveju, kai prijungtų elektros įrenginių, skirstymo ir perdavimo tinklo techniniams parametrams užtikrinti ir pagerinti reikalinga įrengti ar rekonstruoti esamus operatoriaus elektros įrenginius ir tai nėra tiesiogiai susiję su naujų vartotojų prijungimu, perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų operatoriai plečia jų prižiūrimus įrenginius savo lėšomis.

VERT konstatavo, kad ESO nepagrįstai apskaičiavo vartotojui prijungimo įmoką, priskirdama jam visas elektros tinklų vystymo sąnaudas. Vartotojo mokėtina prijungimo įmoka turėtų būti perskaičiuota bendrovei pakartotinai įvertinus vartotojo paraišką dėl jo objekto prijungimo.

 

Susipažinti su VERT vartojimo ginčų praktika galite ČIA.

​