Įeiti
Publikuota: 2022-05-12. Atnaujinta: 2022-05-12

VERT suderino UAB „Molėtų šiluma“ investicijasValstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) suderino UAB „Molėtų šiluma“ 2020–2022 metų investicijas, kurių bendra vertė yra 464 tūkst. Eur. Investicijos yra suderintos ir su Molėtų rajono savivaldybės taryba. Bendrovės teikiamos derinti investicijos finansuojamos nuosavomis ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.

Bendrovė, nustačiusi bešeimininkiuose šilumos tiekimo tinkluose, kuriais šiluma tiekiama į Ažubalių g. daugiabučius namus, termofikacinio vandens nutekėjimą ir šiluminės vamzdžių izoliacijos neatitikimą keliamiems reikalavimams, investavo į kapitalinį šilumos tinklų Kauno g., Molėtuose, remontą. Buvo nutiesta 93 m naujų šilumos tinklų. Tai padėjo sumažinti kintamąsias sąnaudas šilumos gamybai ir tiekimui.

mažinant išlaidas ir užtikrinant  patikimą ir tolygų šilumos tiekimą vartotojams, bendrovė rekonstravo Suginčių mokyklos katilinę ir vietoje seno malkinio katilo įrengė 150 kW granulėmis kūrenamą katilą dėl ko  sumažėjo  kuro sąnaudos.

Bendrovė taip pat  planuoja įrengti 100 kWp galios saulės elektrinę. Vasaros metu ši elektrinė tenkintų Molėtų katilinės elektros energijos poreikius. Šios investicijos įgyvendinimui Bendrovė 2022 m. teiks paraišką daliniam finansavimui iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų.

Bendrovė taip pat  sumontavo 22 šilumos apskaitos prietaisus, kurie reikalingi šilumos vartotojų sugedusiems bei nepraėjusiems valstybinės metrologinės patikros šilumos apskaitos prietaisams pakeisti. Visi šilumos apskaitos prietaisai yra pritaikyti nuotoliniam duomenų nuskaitymui.

 

Išsamiai susipažinti su 2022-05-12 posėdžio medžiaga galite ČIA.​