Įeiti
Publikuota: 2022-05-11. Atnaujinta: 2022-05-11

VERT: gegužės mėnesio šilumos kainų statistika LietuvojeVidutinė šilumos kaina

Gegužės mėn. vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina Lietuvoje yra 8,11 ct/kWh (be PVM) – skelbia Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT). Palyginus su balandžio mėn., kilovatvalandės kaina didėja 0,87 proc.

​​1 pav. Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje, ct/kWh be PVM, 2013–2022 metais (atsisiųskite)

Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje 22-05.png

Pirktos šilumos ir kuro kainos

Centralizuotai tiekiamos šilumos kainos pokyčius iš esmės lemia kuro ir superkamos šilumos kainos.

Kuro kainos

Skaičiuojant 2022 m. gegužės mėn. šilumos kainas buvo naudojamos 2022 m. kovo mėn. kuro kainos. Vidutinės šalies kuro (žaliavos) kainos yra skelbiamos VERT tinklalapyje.

Į gegužės mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutinė kovo mėn. biokuro (žaliavos kartu su transportavimu) kaina – 24,58 Eur/MWh – 0,49 proc. didesnė nei į balandžio mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutinė vasario mėn. biokuro kaina (24,46 Eur/MWh), o gamtinių dujų kaina 125,30 Eur/MWh – 15,93 proc. didesnė nei į balandžio mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutinė vasario mėn. gamtinių dujų kaina (108,08 Eur/MWh).

Per metus (2022 m. kovas / 2021 m. kovas) biokuro kaina didėjo 117,37 proc., gamtinių dujų kaina didėjo 299,29 proc.

2 pav. Biokuro ir gamtinių dujų kainų palyginimas, Eur/MWh (atsisiųskite)

Biokuro ir dujų kaina kovo gegužei.png

Pirktos šilumos kainos

2022 m. gegužės mėn., palyginti su 2022 m. balandžio mėn., iš nepriklausomų šilumos gamintojų (NŠG) superkamos šilumos kaina mažėja 26,70 proc.: nuo 3,82 ct/kWh 2022 m. balandžio mėn. iki 2,80 ct/kWh 2022 m. gegužės mėn. Atkreipiame dėmesį, kad šilumos tiekėjų iš NŠG superkamos šilumos kaina negali būti didesnė nei palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos, apskaičiuojamos pagal VERT nustatytą metodiką, tačiau galutinė superkamos šilumos kaina priklauso nuo gamintojų pasiūlymų kasmėnesiniuose šilumos supirkimo aukcionuose.

3 pav. Šilumos aukcionai 2021–2022 m. (atsisiųskite)

2022 gegužė aukcionai.jpg 

Šilumos kainos didžiuosiuose miestuose

Tarp penkių didžiųjų miestų 2022 m. gegužės mėn. už šilumą mažiausiai moka Kauno, daugiausiai – Vilniaus gyventojai. Didžiųjų miestų 2022 m. balandžio mėn. ir 2022 m. gegužės mėn. šilumos kainų palyginimas ir pokytis pateiktas 4 pav. Šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti, šiuo metu taikomas 9 proc. PVM tarifas, todėl gyventojams apskaičiuota kaina už šilumos energiją toliau tekste nurodoma su 9 proc. PVM.

 • Vilniuje gegužės mėn. šilumos kaina didėja dėl padidėjusios gamtinių dujų kainos.
 • Kauno vartotojams šilumos kaina mažėja dėl sumažėjusios iš NŠG superkamos šilumos kainos.
 • Klaipėdos vartotojams šilumos kaina mažėja dėl sumažėjusios iš NŠG superkamos šilumos kainos.
 • Šiauliuose šilumos kaina didėja dėl padidėjusios gamtinių dujų kainos.
 • Panevėžio vartotojams šilumos kaina didėja dėl padidėjusios biokuro kainos ir didesnės vidutinės superkamos šilumos kainos.
   

​4 pav. Šilumos kainų didžiuosiuose miestuose pokytis per mėnesį, ct/kWh su 9 proc. PVM (atsisiųskite)

5 miestų šilumos kainos 22-05.png

Šilumos kainos kitose Lietuvos savivaldybėse

Visoje Lietuvoje gegužės mėn. už šilumą mažiausiai moka UAB „Utenos šilumos tinklai“ aptarnaujami vartotojai (5,73 ct/kWh su PVM), daugiausiai – Balterma ir ko, UAB aptarnaujami Vilniaus miesto vartotojai (13,94 ct/kWh su PVM).

2022 m. gegužės mėn. šilumos kainos, palyginus su 2022 m. balandžio mėn., atskirose savivaldybėse labiausiai keičiasi dėl šių priežasčių:

 • UAB „Lazdijų šiluma“ aptarnaujamiems vartotojams šilumos kaina didėja 41,00 proc. (3,76 ct/kWh su PVM) – pradėtos taikyti naujos šilumos bazinės kainos dedamosios, kuriose įskaičiuota daugiau pastoviųjų (nusidėvėjimo, personalo, remonto) sąnaudų. Bendrovės vartotojams 12 mėn. bus taikomos papildomos šilumos kainos dedamosios, bendrai didinančios šilumos kainą 0,21 ct/kWh, nustatytos įvertinus ankstesniais laikotarpiais šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų neatitikimus.
 • UAB „Šakių šilumos tinklai“ aptarnaujami vartotojai už šilumą moka 10,16 proc. (0,98 ct/kWh su PVM) daugiau – baigė galioti papildoma šilumos kainos dedamoji, nustatyta dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro kainų skirtumo gautų papildomų pajamų, 60 mėn. mažinusi bendrovės tiekiamos šilumos kainą 0,66 ct/kWh
 • Dėl brangusių gamtinių dujų ir biokuro UAB „Ukmergės šiluma“ aptarnaujami Šventupės vartotojai už šilumą moka 6,49 proc. (0,78 ct/kWh su PVM) daugiau, Ukmergės, Dukstynos ir Deltuvos vartotojai – moka 6,70 proc. (0,77 ct/kWh su PVM) daugiau.
 • Dėl atpigusių gamtinių dujų ir sumažėjusios iš NŠG superkamos šilumos kainos UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ tiekiamos šilumos kaina mažėja 9,93 proc. (0,89 ct/kWh su PVM).
 • Dėl sumažėjusios iš NŠG superkamos šilumos kainos UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ tiekiamos šilumos kaina mažėja 5,11 proc. (0,45 ct/kWh su PVM).

  5 pav. pateikiamas šilumos tiekėjų centralizuotai tiekiamos šilumos kainų palyginimas, atsižvelgiant į šilumos tiekėjų per 2021 m. parduotą šilumos kiekį. Centralizuotos šilumos tiekėjai pagal per 2021 m. parduotą šilumos kiekį skirstomi į penkias grupes: I grupė – 150 tūkst. MWh per metus ir didesni šilumos pardavimai; II grupė – (150, 90] tūkst. MWh šilumos pardavimai per metus; III grupė – (90, 50] tūkst. MWh šilumos pardavimai per metus; IV grupė – (50, 25] tūkst. MWh šilumos pardavimai per metus; V grupė – šilumos pardavimai mažesni nei 25 tūkst. MWh per metus.

​5 pav. 2022 m. gegužės mėn. CŠT tiekiamos šilumos kainos (ct/kWh su PVM) ir kuro struktūra (proc.) (šilumos tiekėjai sugrupuoti pagal per metus parduodamą šilumos kiekį), (atsisiųskite)

Kainos ir kuro struktura_22-05.png

* Šilumos tiekėjų skirstymas į grupes pagal 2021 m. realizuotą šilumos kiekį.

 

Kuro struktūra

Gamtinių dujų dalis bendroje šilumos gamybai naudojamo kuro struktūroje tolygiai mažėja. 2021 m., palyginti su 2020 m., šilumos energijai gaminti naudojamo kuro struktūroje gamtinių dujų dalis mažėjo 2,1 procentinio punkto – nuo 29,42 proc. proc. iki 27,32 proc., o biokuro dalis augo 2,11 procentinio punkto – nuo 68,11 proc. iki 70,22 proc.

2022 m. gegužės mėn. šilumos gamybai naudojamo kuro struktūroje biokuras sudaro 70,41 proc., gamtinės dujos – 27,17 proc.

6 pav. Šilumos gamybai naudojamo kuro struktūra 2017–2022 m. (atsisiųskite​)

Kuro struktūra 22-05.png