Įeiti
Publikuota: 2022-05-03. Atnaujinta: 2022-05-03

VERT išnagrinėjo ginčą, kilusį tarp UAB „Žvejų tinklapis“ bei UAB „Elektrum Lietuva“


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi ginčą, kilusį tarp UAB „Žvejų tinklapis“ bei UAB „Elektrum Lietuva“ dėl gamtinių dujų pirkimo–pardavimo sutarties nutraukimo ,nutarė, jog UAB „Žvejų tinklapis“ reikalavimai nepagrįsti.

Vartotojas UAB „Žvejų tinklapis“  su UAB „Elektrum Lietuva“ sudarė metinę terminuotą gamtinių dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį. Praėjus vos trims mėnesiams nuo sutarties įsigaliojimo pradžios, UAB „Elektrum Lietuva“ elektroniniu paštu atsiuntė paveiksliuką, o ne įprastai dokumentą, kuriame pakeitė dujų tiekimo kainą ir sutarties terminą pratęsė dar dvejiems metams. Šis paveiksliukas atėjo ne į elektroninio pašto dėžutę, o į šiukšliadėžę. Vartotojas UAB „Žvejų tinklapis“ kreipėsi į UAB „Elektrum Lietuva“ ir gavo atsakymą, kad sutartis pratęsta joje nustatyta tvarka tinkamai.​

UAB „Žvejų tinklapis“ vertinimu, UAB „Elektrum Lietuva“ apgaulės būdu tapo jos klientu dar dvejiems metams. UAB „Žvejų tinklapis“ nurodė, kad atsiųstame paveiksliuke nenurodyta, nei kokia birža, nei kur galima pasitikrinti kainą. Taip pat gavo pirmą sąskaitą už dujas pagal naują sutartį. Susiekus su UAB „Elektrum Lietuva“, niekas negalėjo atsakyti, kaip gauta DTTF kaina ir kur būtų galima šią kainą pasitikrinti. UAB „Žvejų tinklapis“ prašė VERT išaiškinti, ar įmonė galėjo pratęsti sutartį, atsiųsdama paveiksliuką, įpareigoti įmonę nutraukti sudarytos sutarties pratęsimą ir sutarties pakeitimą be sankcijų (baudų). Išaiškinti, ar sutarties priede pateikta informacija apie sutarties pirkimo kainą yra pakankama, kad UAB „Žvejų tinklapis“, kaip dujų pirkėjai, būtų aišku, kokia yra dujų pirkimo–pardavimo kaina. Įvertinti, ar tinkamai nurodyta kaina už sausio mėnesį nupirktas dujas. Nustačius tam pagrindą, įpareigoti įmonę perskaičiuoti kainą,  išsamiai išaiškinti, iš ko susideda DTTF. Įpareigoti įmonę nurodyti informacijos šaltinį, kuriame galima pasitikrinti valstybine lietuvių kalba kiekvieno mėnesio DTTF kainą.

Išnagrinėjusi ginčo aplinkybes VERT nustatė, jog UAB „Elektrum Lietuva“ pateikė UAB „Žvejų tinklapis“ pasiūlymą pratęsti sutartį. UAB „Žvejų tinklapis galėjo pateikti nesutikimą, tačiau pavėlavo tai padaryti.

Įmonė, negavusi nesutikimo dėl sutarties pratęsimo, laikė, kad UAB „Žvejų tinklapis“ sutiko su pasiūlymu.

UAB „Elektrum Lietuva“ turėjo teisę pasiūlyti pratęsti sutartį ne vėliau, kaip prieš 45 kalendorines dienas iki sutarties galiojimo pabaigos.

UAB „Elektrum Lietuva“ turėjo teisę pasiūlymą pateikti elektroniniu paštu ir laikyti, kad jis yra gautas kitą darbo dieną po jo išsiuntimo sutartyje nurodytu elektroninio pašto adresu. UAB „Žvejų tinklapis“, žinodama, kad jos elektroninio pašto adresas nurodytas kaip kontaktinis adresas, turėjo tinkamai administruoti savo gaunamus elektroninius laiškus, įskaitant ir elektroninio laiško šiukšliadėžę. Be to, nors laiškas ir pateko į el. pašto šiukšliadėžę, UAB „Žvejų tinklapis su šiuo pranešimu susipažino bei pavėluotai pateikė nesutikimą.

UAB „Žvejų tinklapis“ neatsakymas  UAB „Elektrum Lietuva“ galėjo būti vertinamas kaip pritarimas pasiūlymui. UAB „Žvejų tinklapis, pasirašydama sutartį, patvirtino, jog sutinka su sutarties nuostatose įtvirtinta dujų pardavimo laikotarpio pratęsimo tvarka ir tokia tvarka nepažeidžia jo teisių. UAB „Elektrum Lietuva“ pakeitė sutartį laikydamasi sutarties šalių sutartos sutarties pakeitimo tvarkos.

Taip pat pasiūlyme, kuris tapo sutarties dalimi, buvo nurodyti gamtinių dujų kainos apskaičiavimo principai DTTF – gamtinių dujų kainos dedamosios apibrėžimas, „TTF front month“ indeksą UAB „Žvejų tinklapis“ gali pasitikrinti „TTF ICE“ dujų biržos, interneto svetainėje. Einamojo mėnesio gamtinių dujų kaina yra nustatoma pagal praėjusio mėnesio priešpaskutinę darbo dieną galiojusį tarifą. Taip pat, nėra galimybės įpareigoti įmonę pateikti nuorodą, kur būtų galima pasitikrinti minėtą indeksą lietuvių kalba, kadangi lietuvių kalba tokia informacija nėra skelbiama. UAB „Žvejų tinklapis“ pateiktoje sąskaitoje gamtinių dujų, kaip produkto, kaina apskaičiuota laikantis pasiūlyme, kuris tapo sutarties dalimi, nurodytų gamtinių dujų apskaičiavimo principų.

VERT nutarė, jog UAB „Žvejų tinklapis“ reikalavimai nepagrįsti. UAB „Elektrum Lietuva“ turi teisę taikyti sutarties nutraukimo mokestį tuo atveju, jei UAB „Žvejų tinklapis“ nutrauks sutartį anksčiau jos galiojimo pabaigos. 

Išsamiai susipažinti su VERT ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA. ​