Įeiti
Publikuota: 2022-04-28. Atnaujinta: 2022-04-28

VERT nepatvirtino AB „Litgrid“ pateiktos prarastos apkrovos vertės Lietuvos prekybos zonai


​​​​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) 2022 m. balandžio 28 dienos posėdyje konstatavo, kad AB „Litgrid“ atliktoje prarastos apkrovos vertės Lietuvos prekybos zonoje nustatymo studijoje pateikti nacionalinės vartotojų apklausos rezultatai neatitinka Prarastos apkrovos vertės, naujų pajėgumų įvesties ir patikimumo standarto apskaičiavimo metodikoje (Metodika) nustatytų kriterijų, todėl priėmė sprendimą netvirtinti AB „Litgrid“ pateiktos prarastos apkrovos vertės Lietuvos prekybos zonai.

VERT nuomone, tyrimo metu pasitelktas per mažas vartotojų skaičius (mažas aktyvumas) ir nereprezentatyvios statistinės imtys. Todėl į anketos sudarymą ateityje rekomenduojama iš anksto įtraukti suinteresuotas institucijas ir imčių parinkimo metodikos rengimą, siekiant užtikrinti skaidrumo, objektyvumo ir patikrinamumo kriterijų atitikimą Metodikos reikalavimams.

VERT įpareigojo AB „Litgrid“ apskaičiuoti bendrą Lietuvos prekybos zonoje taikomą prarastos apkrovos vertę ir teikti ją tvirtinti iš naujo atliekant Lietuvos vartotojų anketinę apklausą. Ateityje prarastos apkrovos vertė turės būti perskaičiuojama ne rečiau kaip kas 5 metus arba dažniau, jeigu nustatomas reikšmingas prarastos apkrovos vertės pokytis.

 

Išsamiai susipažinti su VERT 2022-04-28 posėdžio medžiaga galite ČIA