Įeiti
Publikuota: 2022-03-31. Atnaujinta: 2022-03-31

VERT priėmė sprendimus, leisiančius sumažinti SGDT išlaikymo kaštus


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekiant mažinti Lietuvos gamtinių dujų vartotojams tenkančius suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo išlaikymo kaštus bei pakeisti SGD pakartotinio d​ujinimo kainų nustatymo principus, patvirtino Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodiką.

Esminiai pakeitimai:

- SGD pakartotinio dujinimo kainos kintamoji dalis skaičiuojama įvertinus visus atitinkamų metų SGD terminalo kaštus ir maksimalų galimą išdujinti SGD kiekį, o SGD pakartotinio dujinimo kainos pastovioji dalis, įvertinus atitinkamų metų SGD pakartotinio dujinimo veiklos pajamų viršutinę ribą, SGD terminalo operatoriaus planuojamas surinkti pajamas už užsakytus ir prognozuojamus SGD išdujinimo pajėgumus;

-numatoma galimybė SGD pakartotinio dujinimo kainos kintamosios dalies diferencijavimui pagal pajėgumų užsakymo trukmę;

-patikslinami informacijos, reikalingos pajamų viršutinei ribai nustatyti ir konkrečioms SGD pakartotinio dujinimo kainoms tvirtinti, pateikimo terminai ir apimtys;

- planiniai remonto darbai, patiriami kartą per 5 metus, tolygiai išdėstomi per visą reguliavimo periodą;

-patikslinamas pajamų nuokrypio dėl prognozuotų ir faktinių išdujintų SGD kiekių skirtumo skaičiavimo principas.

Išsamiai susipažinti su VERT 2022-03-31 posėdžio medžiaga galite ČIA