Įeiti
Publikuota: 2022-02-17. Atnaujinta: 2022-02-17

VERT perskaičiavo AB „Šiaulių energija“ šilumos kainų dedamąsias


​VERT konstatavo, jog AB „Šiaulių energija“ šilumos kainų dedamosios bendrovės valdybos nustatytos nesilaikant Šilumos kainų nustatymo metodikos.

  • Įmonė daugiau nei leistina padidino šilumos bazinės kainos pastoviąsias sąnaudas dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos).
  • Nesilaikė šilumos bazinės kainos investicijų grąžos perskaičiavimo, atsižvelgiant į investicijų​ grąžos pokytį dėl skolinto kapitalo kainos pokyčio; dėl naujai pradėtų eksploatuoti ilgalaikio turto ir nenaudojamo, nusidėvėjusio ilgalaikio turto bei dėl mažmeninio  aptarnavimo verslui priskirtų pastoviųjų sąnaudų pokyčio.
  • Šilumos bazinės kainos kintamoji dedamoji klaidingai perskaičiuota dėl faktinių elektros energijos ir vandens technologinėms reikmėms sąnaudų.
  • Klaidingai perskaičiuota rezervinės galios užtikrinimo paslaugos kaina.
  • Šilumos tiekėjo faktinės dvejų paskutinių finansinių metų investicijų grąžos ir nustatytos dvejų paskutinių finansinių metų investicijų grąžos neatitiktis atlikta nekorektiškai.

AB „Šiaulių energija“ valdybai per 30 dienų nepašalinus padarytų pažeidimų, VERT įgis teisę vienašališkai nustatyti laikinas šilumos kainos dedamąsias.

Išsamiai susipažinti su VERT 2022-02-17 posėdžio medžiaga galite ČIA