Įeiti
Publikuota: 2022-02-14. Atnaujinta: 2022-02-14

Ko imtis vartotojui, nusprendus keisti leistinąją naudoti elektros galią?


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi ginčą, kilusį tarp vartotojo ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO), nusprendė, jog vartotojo prašymas įpareigoti įmonę nemokamai pakeisti leistinąją naudoti galią ir tęsti objekto prijungimo darbus, nepagrįstas.  

Kreipimesi į VERT vartotojas nurodė, kad ESO savitarnos svetainėje užpildė paraišką dėl jam priklausančio objekto prijungimo prie ESO elektros tinklo ir sumokėjo mokestį už prijungimo sąlygų parengimą. ESO parengė prijungimo sąlygas. Vartotojas teigė, kad paraiškoje buvo nurodyta mažiausia leistinoji naudoti galia trifaziam atvadui – 7 kW ir pažymėjo, kad jam nebuvo žinoma, kad šių duomenų negalės pakeisti. Vartotojui susiradus meistrą, kuris įrengs jo objekto vidaus tinklą, šis pakonsultavo, kad pasirinkta leistinoji naudoti galia (7 kW) šiuo atveju yra neracionaliai maža, ir rekomendavo, kad vartotojas turėtų pasirinkti 11 kW leistinąją galią.

​​Vartotojas kreipėsi į ESO norėdamas atlikti pakeitimus pateiktoje paraiškoje, tačiau jam​​ buvo nurodyta, kad jau pateiktos paraiškos tikslinti negalima ir, jeigu pageidauja keisti leistinosios naudoti galios dydį, turi teikti naują paraišką ir sumokėti už naujų prijungimo sąlygų išdavimą. Vartotojas prašė VERT įpareigoti įmonę nemokamai pakeisti paraiškoje nurodytą leistinąją naudoti galią iki 11 kW ir toliau tęsti objekto prijungimo darbus.

VERT, išnagrinėjusi ginčo aplinkybes nustatė, jog galiojantis teisinis reglamentavimas numato vartotojams būtinybę mokėti už prijungimo sąlygų parengimą šiais atvejais:

1) asmeniui dėl prijungimo paslaugos suteikimo kreipiantis pirmą kartą;

2) išduodant naujas prijungimo sąlygas, kai anksčiau išduotos prijungimo sąlygos neteko galios;

3) išduodant naujas prijungimo sąlygas tam pačiam vartotojo objektui, kai galioja anksčiau išduotos prijungimo sąlygos, bet asmuo keičia šiuos išduotų prijungimo sąlygų duomenis, turinčios įtakos prijungimo sąlygų techniniams sprendiniams: leistinoji naudoti galia, leistinoji generuoti galia, numatomų prijungti vartotojų skaičius, elektros energijos tiekimo patikimumo kategorija, atvado tipas (vienfazis, trifazis), komercinės apskaitos prietaiso įrengimo vieta.

Vartotojui nusprendus keisti leistinąją naudoti galią, tokie pakeitimai nėra laikomi esamos paraiškos tikslinimu. Tuo atveju, kai vartotojas keičia leistinąją naudoti galią, yra išduod​amos naujos prijungimo sąlygos, o už jų išdavimą vartotojas moka VERT patvirtintą prijungimo sąlygų parengimo paslaugos mokestį. Vartotojo reikalavimas įpareigoti įmonę nemokamai pakeisti nurodytą leistinąją naudoti galią į 11 kW yra nepagrįstas. Atsižvelgiant į tai, kad prijungimo paslaugos darbai pradedami vykdyti po to, kai vartotojas sudaro prijungimo paslaugos sutartį ir sumoka prijungimo įmoką, o nagrinėjamu atveju vartotojas nesudarė prijungimo paslaugos sutarties dėl leistinosios naudoti galios didinimo iki 11 KW bei nesumokėjo prijungimo įmokos, vartotojo reikalavimas įpareigoti įmonę toliau tęsti objekto prijungimo darbus pagal vartotojo pasiūlytas sąlygas taip pat nepagrįstas.

Išsamiai susipažinti su vartojimo ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA. ​