Įeiti
Publikuota: 2022-02-11. Atnaujinta: 2022-02-11

VERT: vasario mėnesio šilumos kainų statistika Lietuvoje


​​Vidutinė šilumos kaina

​Vasario mėn. vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina Lietuvoje yra 8,27 ct/kWh (be PVM) – skelbia Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT). Palyginus su sausio mėn., kilovatvalandės kaina didėja 9,54 proc.

​1 pav. Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje, ct/kWh be PVM, 2013–2022 metais (atsisiųskite​)

Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje 2013-2022.png

Pirktos šilumos ir kuro kainos

Centralizuotai tiekiamos šilumos kainos pokyčius iš esmės lemia kuro ir superkamos šilumos kainos.

Kuro kainos

Skaičiuojant 2022 m. vasario mėn. šilumos kainas buvo naudojamos 2021 m. gruodžio mėn. kuro kainos. Vidutinės šalies kuro (žaliavos) kainos yra skelbiamos VERT tinklalapyje.

Į 2022 m. vasario mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutinė 2021 m. gruodžio mėn. biokuro (žaliavos kartu su transportavimu) kaina – 21,56 Eur/MWh – 9,44 proc. didesnė nei į 2022 m. sausio mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutinė 2021 m. lapkričio mėn. biokuro kaina (19,70 Eur/MW).

Per metus (2021 m. gruodis / 2020 m. gruodis) biokuro kaina didėjo 128,68 proc., gamtinių dujų kaina didėjo 369,24 proc.

2 pav. Biokuro ir gamtinių dujų kainų palyginimas, Eur/MWh (atsisiųskite)

Biokuro ir dujų kainos gruodžio vasariui.png

Pirktos šilumos kainos

2022 m. vasario mėn., palyginti su 2022 m. sausio mėn., iš nepriklausomų šilumos gamintojų (NŠG) superkamos šilumos kaina didėja 12,61 proc.: nuo 3,57 ct/kWh 2022 m. sausio mėn. iki 4,02 ct/kWh 2022 m. vasario mėn. Atkreipiame dėmesį, kad šilumos tiekėjų iš NŠG superkamos šilumos kaina negali būti didesnė nei palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos, apskaičiuojamos pagal VERT nustatytą metodiką, tačiau galutinė superkamos šilumos kaina priklauso nuo gamintojų pasiūlymų kasmėnesiniuose šilumos supirkimo aukcionuose.

3 pav. Šilumos aukcionai 2021–2022 m. (atsisiųskite​)

VASARIS_Aukcionai.png

Šilumos kainos didžiuosiuose miestuose

Tarp penkių didžiųjų miestų 2022 m. vasario mėn. už šilumą mažiausiai moka Panevėžio, daugiausiai – Vilniaus gyventojai. Didžiųjų miestų 2022 m. sausio mėn. ir 2022 m. vasario mėn. šilumos kainų palyginimas ir pokytis pateiktas 4 pav. Šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti, šiuo metu taikomas lengvatinis PVM tarifas, todėl gyventojų mokama kaina už šilumos energiją toliau tekste nurodoma su 9 proc. PVM (pasikeitus teisės aktų nuostatoms dėl šilumos energijai taikomo PVM dydžio informacija bus atnaujinta).

 • Vilniuje vasario mėn. šilumos kaina didėja dėl brangusių gamtinių dujų ir brangesnės iš NŠG superkamos šilumos.
 • Kauno vartotojams šilumos kaina didėja dėl didesnės iš NŠG superkamos šilumos kainos ir brangusių gamtinių dujų.
 • Klaipėdos vartotojams šilumos kaina didėja dėl padidėjusių iš NŠG superkamos šilumos ir gamtinių dujų kainų.​​​
 • Šiauliuose vasario mėn. šilumos kaina didėja dėl brangusių gamtinių dujų ir biokuro.
 • Panevėžio vartotojams šilumos kaina didėja dėl brangiau iš NŠG superkamos šilumos ir brangusio biokuro.

4 pav. Šilumos kainų didžiuosiuose miestuose pokytis per mėnesį, ct/kWh su 9 proc. PVM (atsisiųskite)

5 miestų 2022 vasario mėn šilumos kainos.png

Šilumos kainos kitose Lietuvos savivaldybėse

Visoje Lietuvoje vasario mėn. už šilumą mažiausiai moka UAB „Tauragės šilumos tinklai“ aptarnaujami vartotojai (4,96 ct/kWh su PVM), daugiausiai – UAB „Nemenčinės komunalininkas“ aptarnaujami Vilniaus rajono vartotojai (15,26 ct/kWh su PVM).

2022 m. vasario mėn. šilumos kainos, palyginus su 2022 m. sausio mėn., atskirose savivaldybėse labiausiai keičiasi dėl šių priežasčių:

 • UAB „Plungės šilumos tinklai“ aptarnaujami vartotojai už šilumą moka 42,78 proc. (3,11 ct/kWh su PVM) daugiau – pradėtos taikyti perskaičiuotos šilumos kainos dedamosios, kuriose įskaičiuota daugiau darbo užmokesčio ir kitų pastoviųjų sąnaudų. Perskaičiuotose kainos dedamosiose taip pat įvertintos ankstesniais laikotarpiais susidariusios nepadengtos sąnaudos. Bendrovės tiekiamos vasario mėn. šilumos kainą didina ir brangesnė iš NŠG superkama šiluma bei padidėjusios gamtinių dujų ir biokuro kainos.
 • Vasario mėn. pradėjus taikyti perskaičiuotas šilumos kainos dedamąsias, UAB „Raseinių šilumos tinklai“ aptarnaujami vartotojai už šilumą moka 23,70 proc. (1,69 ct/kWh su PVM) daugiau dėl kainoje įvertintų didesnių pastoviųjų sąnaudų ir ankstesniais laikotarpiais susidariusių nesusigrąžintų sąnaudų. Bendrovės tiekiamos šilumos kainą taip pat didina brangiau įsigytas biokuras.
 • Dėl brangesnės iš NŠG superkamos šilumos bei padidėjusių gamtinių dujų ir biokuro kainų, UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ aptarnaujami vartotojai moka 19,87 proc. (1,50 ct/kWh su PVM) daugiau.
 • Dėl pigesnių gamtinių dujų nežymiai mažėja Balterma ir ko, UAB tiekiamos šilumos kaina – 3,74 proc. (0,55 ct/kWh su PVM), tai pat mažėja UAB „Nemenčinės komunalininkas“ šilumos kaina – 1,74 proc. (0,27 ct/kWh su PVM).

  5 pav. pateikiamas šilumos tiekėjų centralizuotai tiekiamos šilumos kainų palyginimas, atsižvelgiant į šilumos tiekėjų per 2020 m. parduotą šilumos kiekį. Centralizuotos šilumos tiekėjai pagal per 2020 m. parduotą šilumos kiekį skirstomi į penkias grupes: I grupė – 150 tūkst. MWh per metus ir didesni šilumos pardavimai; II grupė – (150, 90] tūkst. MWh šilumos pardavimai per metus; III grupė – (90, 50] tūkst. MWh šilumos pardavimai per metus; IV grupė – (50, 25] tūkst. MWh šilumos pardavimai per metus; V grupė – šilumos pardavimai mažesni nei 25 tūkst. MWh per metus.

​5 pav. 2022 m. vasario mėn. CŠT tiekiamos šilumos kainos (ct/kWh su PVM) ir kuro struktūra (proc.) (šilumos tiekėjai sugrupuoti pagal per metus parduodamą šilumos kiekį), (atsisiųskite​)

Šilumos kainos 2022-02 pagal grupes.png

Kuro struktūra

Gamtinių dujų dalis bendroje šilumos gamybai naudojamo kuro struktūroje tolygiai mažėja. 2021 m., palyginti su 2020 m., šilumos energijai gaminti naudojamo kuro struktūroje gamtinių dujų dalis mažėjo 2,1 procentinio punkto – nuo 29,42 proc. proc. iki 27,32 proc., o biokuro dalis augo 2,11 procentinio punkto – nuo 68,11 proc. iki 70,22 proc.

2022 m. vasario mėn. šilumos gamybai naudojamo kuro struktūroje biokuras sudaro 70,36 proc., gamtinės dujos – 27,21 proc.

6 pav. Šilumos gamybai naudojamo kuro struktūra 2017–2022 m. (atsisiųskite​)


Kuro struktūra 2022-02.png