Įeiti
Publikuota: 2022-02-02. Atnaujinta: 2022-02-02

VERT: per metus biokuro kaina biržoje augo 60 proc.


​​Biokuro kainos

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) parengtoje 2021 m. III ketv.​ biokuro rinkos stebėsenos ataskaitoje skelbiama, kad vidutinė energijos išteklių biržoje suprekiauto biokuro kaina* 2021 m. III ketv. siekė 13,51 Eur/MWh ir, palyginus su tuo pačiu laikotarpiu 2020 m., didėjo 60,4 proc.

Energijos gamintojams 2021 m. III ketv. biržoje įsigyjamas biokuras vidutiniškai kainavo 5,9 proc. brangiau nei perkant pagal dvišales sutartis.

1 pav. Energijos išteklių biržoje ir pagal dvišales sutartis įsigyjamo biokuro kainų palyginimas (Eur/MWh), 2018 m.–2021 m. III ketv. 

biokuras 1.png

Lietuvos regionai

Lietuvos regionuose biokuro kainų skirtumai 2021 m. III ketv. siekė 40,1 proc., arba
4,38 Eur/MWh, 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu – 23,05 proc., arba 1,8 Eur/MWh. Biokuro kainos skiriasi priklausomai nuo pasiūlos, pristatymo kaštų, biokuro pirkimo būdo (biržoje ar pagal dvišales sutartis) ir kt.

2021 m. III ketv. didžiausia biokuro kaina susiformavo Marijampolės apskrityje – 15,31 Eur/MWh, mažiausia – Tauragės apskrityje (10,93 Eur/MWh).

Kiekių dinamika

Energijos gamintojai nuo 2016 m. 100 proc. reikalingo biokuro kiekio turi įsigyti biržoje, nebent kitais būdais tai padaryti galima ekonomiškai naudingiau**.

2021 m. III ketv. energijos išteklių biržoje įsigyto biokuro kiekis sudarė 96,1 proc. viso rinkoje parduoto biokuro (2020 m. III ketv. – 93,8 proc.).

Didžioji įsigyjamo biokuro dalis (75,8 proc.) tenka centralizuoto šilumos tiekimo įmonėms. Iš viso 2021 m. III ketv. energijos išteklių biržoje buvo nupirkta 852 640,2 MWh biokuro už 11,52 mln. Eur.

2021 m. III ketv. energijos išteklių biržoje sudaryti 1505 biokuro pirkimo–pardavimo sandoriai (trumpalaikiai ir ilgalaikiai), kurių bendras kiekis – 1 576,9 tūkst. MWh. Palyginti su 2020 m. III ketv., sudaryta 21,7 proc. daugiau sandorių, bendras kiekis (MWh) – 13,7 proc. mažesnis.

Koncentracija rinkoje

Biokuro tiekimo rinkoje stebima nedidelė koncentracija, 2021 m. III ketv. biokuro rinkoje veikė 162 dalyviai (64 pirkėjai ir 98 pardavėjai), palyginimui, 2020 m. III ketv. – 143 dalyviai.

Didžiausio biokuro tiekėjo užimama rinkos dalis beveik nepakito: 2020 m. III ketv. didžiausias tiekėjas užėmė 21,69 proc., 2021 m. III ketv. – 21,20 proc. (98,4 proc. biokuro parduoda biržoje, vidutinė kaina biržoje 2021 m. III ketv. – 12,95 Eur/MWh, pagal dvišales sutartis – 10,63 Eur/MWh. Keturi didžiausi biokuro tiekėjai kartu užima 37,13 proc. rinkos.

2 pav. 2021 m. III ketv. biokuro tiekėjų rinkos struktūra pagal energijos išteklių biržoje ir dvišalių sutarčių pagrindu parduoto biokuro apimtis, proc.

Paveikslėlis2 biokuras.png

Išsamiai susipažinti su 2021 m. III ketv. biokuro rinkos stebėsenos ataskaita galite či​a.

* Įskaitant transportavimo išlaidas.

** Pagal dvišales sutartis įsigyjamas biokuras turi būti mažiausiai 5 proc. pigesnis nei biržoje.