Įeiti
Publikuota: 2022-01-31. Atnaujinta: 2022-01-31

VERT patvirtino Tarpsisteminių jungčių pralaidumo nustatymo ir paskirstymo su trečiosiomis šalimis metodiką


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino Tarpsisteminių jungčių pralaidumo nustatymo ir paskirstymo su trečiosiomis šalimis metodiką.

Esminiai pakeitimai:

Latvija ir Estija, siekdamos apskaičiuoti elektros energijos pralaidumą Rusijos ir Latvijos jungtyje naudoja Estijos ir Latvijos elektros energetikos sistemos balansą. Litgrid, siekdama nustatyti Lietuvos ir Baltarusijos techninį srautą, naudoja Latvijos ir Lietuvos elektros energetikos sistemos balansą. Šiuo atveju iškyla problema, jog Latvijos perdavimo operatoriaus ir Litgrid metodikose naudojami skirtingų šalių elektros energetikos sistemos balansai sąlygoja techninio srauto neatitikimą, kuomet atskiromis valandomis Litgrid išduotas techninis pralaidumas nesutampa su faktiniu fiziniu srautu. Atlikti pakeitimai, leis  išspręsti šią problemą, nes Litgrid, siekdama nustatyti Lietuvos ir Baltarusijos techninį srautą kaip Latvijos perdavimo operatorius, naudos Estijos ir Latvijos elektros energetikos sistemos balansą.

Dabar naudojamas fiksuotas vidutinis pralaidumų pasiskirstymo koeficientas, kuris lygus 0,53. Šis dydis parodo, kiek elektros pateka pro šiaurę (iš Rusijos į Latviją ir Estiją) ir koks techninis srautas iš Baltarusijos į Lietuvą. Problema, jog šiuo metu Litgrid išduodamas techninis pralaidumas neatspindi realios situacijos perdavimo tinkle, nes visais atvejais daroma prielaida, kad srautai pasiskirto vienodai. Atlikti pakeitimai metodikoje leis išspręsti problemą, kadangi Lietuvos ir Baltarusijos techninio srauto dydžiai bus skaičiuojami pagal faktinę tinko situaciją ir linijų atjungimus, t. y. atnaujinant kiekvieną dieną srautų pasiskirstymą. Todėl pakeitimai atspindės realią situaciją tinkle ir bus stabilesnis išduodamų pralaidumų dydis.​

Išsamiai susipažinti su VERT 2022-01-31 posėdžio medžiaga galite ČIA