Įeiti
Publikuota: 2022-01-28. Atnaujinta: 2022-01-28

VERT vienašališkai nustatė UAB Kretingos šilumos tinklų šilumos kainų dedamąsias


​​​

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) vienašališku sprendimu nustatė UAB Kretingos šilumos tinklų šilumos kainų dedamąsias, kurios įsigalios 2022 m. vasario 1 d.

Šilumos ūkio įstatyme yra įtvirtinta prievolė savivaldybių taryboms per 30 dienų nuo šilumos kainų dedamųjų projekto pateikimo patvirtinti šilumos kainos dedamąsias. Praėjus šiam terminui, VERT įgyja teisę šilumos kainų dedamąsias nustatyti vienašališkai.

UAB Kretingos šilumos tinklai 2022 m. sausio 5 d. Kretingos rajono savivaldybės tarybai pateikė šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo pirmiesiems galiojimo metams projektą, tačiau Kretingos rajono savivaldybės taryba per nustatytą terminą nepriėmė sprendimo.

VERT vienašališki sprendimai dėl šilumos kainos dedamųjų galioja ne ilgiau kaip 12 mėnesių.

 

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-12-29 posėdžio medžiaga galite ČIA. ​