Įeiti
Publikuota: 2022-01-28. Atnaujinta: 2022-01-28

VERT pateikė siūlymus, ko imtis, kad būtų išvengta elektros energijos tiekimo nutraukimo Vilniaus verslo centrui


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino įvykio „Prime Location Property Fund“ verslo centro ​transformatorinėje, Vilniuje, 2021 m. balandžio 12 d., priežasčių tyrimo aktą.

VERT gavo AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) pranešimą, kad Vilniaus mieste, atsijungė elektros tiekimo linijos ir kilo gaisras vartotojo transformatorinėje. Gaisras įvyko transformatorinės  pusrūsyje po galios transformatoriumi, degė 10 kV ir 0,4 kV kabeliai. Termiškai pažeidus kabelių izoliaciją, įvyko trumpas jungimas. Gesinti gaisro atvyko ugniagesiai. Buvo atjungtas elektros tiekimas, sustabdytas dyzelinis generatorius, atjungtas generatoriaus elektros maitinimas, atjungti ir įžeminti 10 kV galios skyrikliai.

Po gesinimo atlikta transformatorinių apžiūra, nustatyta, kad kabelių šachtose bei pusrūsyje yra daug vandens bei putų. Po šachtų ir skydinės valymo darbų atlikta vizuali kabelių apžiūra, elektros tiekimo atstatymo galimybių įvertinimas. Elektros energijos tiekimas verslo centrui atstatytas panaudojant kitą, techniškai tvarkingą transformatorių. Vartotojas nuo tinklo buvo atjungtas nuo 2021 m. balandžio 12 d. 13:39 val. iki 2021 m. balandžio 15 d. 16 val.

VERT sudaryta tyrimo komisija, įvertinusi įvykio aplinkybes, pateikė siūlymus AB „Prime Location Property Fund“ iki 2022 m. rugsėjo 1 d. atvirai nutiestas kabelių linijas atskirti vienas nuo kitų nedegiomis medžiagomis. Iki 2022 m. balandžio 1 d., siekiant išvengti panašių incidentų, sudaryti 10 kV kabelinių linijų izoliacijos varžos bandymų grafiką, įvertinant vietines sąlygas bei, vadovaujantis teisiniu reglamentavimu, sudaryti 10 kV kabelinių linijų apžiūrų grafiką.

Išsamiai susipažinti su VERT 2022-01-28 posėdžio medžiaga galite ČIA