Įeiti
Publikuota: 2022-01-24. Atnaujinta: 2022-01-24

ESO nustatyti minimalūs persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės lygiai


​​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama užtikrinti nepertraukiamas, patikimas ir kokybiškas paslaugas vartotojams, nustatė AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės lygius 2022–2026 m. reguliavimo periodui, taip pat, įvertinusi bendrovės planuojamas investicijas į tinklo atnaujinimą, pirmą kartą nustatė bendrovei persiuntimo patikimumo kokybės rodiklių lygių pagerinimo užduotis.

VERT minimalius kokybės lygius nustato konkrečiai įmonei kiekvienam reguliavimo periodui: neplanuotų elektros energijos tiekimo nutraukimų vidutinę trukmę, skaičių, laiku prijungtų /neprijungtų vartotojų dalį, elektros energijos atkūrimo per numatytą trukmę įvykdymą, gedimų šalinimą, informacijos teikimą vartotojams ir t.t. Atkreipiamas dėmesys, kad operatorių laiku išnagrinėtų skundų procentinė dalis turi būti ne mažesnė nei 95 proc. kiekvienais kalendoriniais metais.

Minimalūs persiuntimo patikimumo lygiai nustatomi konkretiems elektros energijos perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų operatoriams pagal atitinkamus rodiklius.

VERT kasmet įvertina, ar reguliuojamos elektros energetikos įmonės tenkina minimalius persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės lygius bei atlieka jų analizę. Jeigu bent vienas persiuntimo patikimumo rodiklis pablogėja nuo 5 proc. iki 10 proc. arba daugiau nei 10 proc., palyginus su įmonei nustatytais minimaliais persiuntimo patikimumo lygiais, atitinkamai gali būti koreguojama (mažinama) nustatyta investicijų grąža.

Išsamiai susipažinti su VERT 2022-01-24 posėdžio medžiaga galite ČIA.