Įeiti
Publikuota: 2022-01-19. Atnaujinta: 2022-01-19

VERT perskaičiavo UAB ,,Ukmergės katilinė“ šilumos gamybos kainasValstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) reguliuojamam nepriklausomam šilumos gamintojui UAB ,,Ukmergės katilinė“ perskaičiavo šilumos gamybos kainos dedamąsias. Perskaičiavus pastoviąsias ir kintamąsias sąnaudas, įvertinus papildomai gautas pajamas (40,378 tūkst. Eur), projekcinė 2022 m. sausio mėn. šilumos gamybos kaina – 3,55 ct/kWh.

Perskaičiuotos šilumos gamybos kainos pastoviosios sąnaudos sudaro 250,962 tūkst. Eur, t. y. didėja 7,151 tūkst. Eur palyginus su bazinės kainos pastoviosiomis sąnaudomis.

Perskaičiuota kintamoji dedamoji dėl elektros energijos kainos pokyčio didėja 0,04 ct/kWh. Dėl papildomai gautų 40,378 tūkst. Eur pajamų dalyvaujant šilumos supirkimo aukcione, galiojančią šilumos gamybos kainą mažina 0,19 ct/kWh.

UAB ,,Ukmergės katilinė“ yra vienintelis nepriklausomas šilumos gamintojas,  tiekiantis šilumą į Ukmergės miesto centralizuotą šilumos sistemą (pagaminamas kiekis yra didesnis nei 1/3 sistemos poreikio), kuriam privaloma reguliuojama šilumos gamybos kainodara. Pagaminta šiluma parduodama UAB „Ukmergės šiluma“. UAB ,,Ukmergės katilinė“ nepriklausomą šilumos gamybos veiklą vykdo nuo 2015 metų.

Išsamiai susipažinti su VERT 2022-01-19 posėdžio medžiaga galite čia.

​​