Įeiti
Publikuota: 2022-01-14. Atnaujinta: 2022-01-14

VERT skelbia viešąsias konsultacijas dėl teisės aktų įgyvendinant Alternatyviųjų degalų įstatymą


​​

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama nustatyti degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių (DAEI) apskaitos vienetų sistemos dalyvių teises, pareigas ir reikalavimų, nustatytų Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme, vertinimo tvarką, bei reglamentuoti VERT veiklą, atliekant DAEI dalyvių, degalų tiekėjų ir transporto sektoriaus gamtinių dujų tiekėjų, kurie DAEI apskaitos vienetų sistemoje neužsiregistravo, fizinius patikrinimus, siekiant nustatyti, ar DAEI dalyviai tinkamai vykdo Alternatyviųjų degalų įstatyme nustatytus įpareigojimus, teikia viešajai konsultacijai du projektus:

1. Degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių apskaitos vienetų sistemos dalyvių įpareigojimų ir reikalavimų įgyvendinimo vertinimo tvarkos aprašą;

​2.  Degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių apskaitos vienetų sistemos dalyvių fizinių patikrinimų tvarkos aprašą.

Pirmo Aprašo nuostatos yra susijusios su transporto sektoriaus gamtinių dujų tiekėjams taikomų įpareigojimų ir reikalavimų, numatytų Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme, įgyvendinimo vertinimu. Jos bus taikomos nuo 2025 m. sausio 1 d.

Antras Aprašas taikomas VERT, Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, DAEI dalyviams ir ūkio subjektams, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdantiems akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, ir turintiems Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduotus leidimus laikyti sandėlyje degalus bei sandėlyje maišyti riebiųjų rūgščių metilo esterį su degalais.

⁎⁎⁎⁎⁎

• Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAIS) ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt. 

• Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. paštu [email protected] arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

• Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas – iki 2022-01-23 (imtinai).

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".

​​