Įeiti
Publikuota: 2022-01-13. Atnaujinta: 2022-01-13

VERT nustatė minimalius elektros energijos persiuntimo patikimumo lygius


​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) reguliuojamoms elektros energetikos įmonėm​s nustatė elektros energijos persiuntimo patikimumo kokybės rodiklių lygius perdavimo ir skirstymo tinklų operatoriams – LITGRID AB ir mažiesiems skirstytojams AB „Akmenės cementas“, AB „Achema“, AB „Lifosa“, UAB „Dainavos elektra“.

Taip pat, įvertinusi energetikos įmonių planuojamas investicijas į tinklo atnaujinimą, pirmą kartą nustatė kokybės rodiklių lygių pagerinimo užduotį perdavimo operatoriui - LITGRID AB.

Persiuntimo patikimumo lygių nustatymo principas: rodikliai nustatomi atsižvelgiant į praėjusių 5 m. faktinių persiuntimo patikimumo rodiklių vidurkį ir negali būti blogesni už anksčiau nustatytus kokybės rodiklių lygius. Nuo 2022 m. papildomai fiksuojama persiuntimo patikimumo lygių pagerinimo užduotis, kuri nustatoma įvertinus per reguliavimo periodą planuojamų investicijų (tinklų rekonstravimas ir modernizavimas) įtaką persiuntimo patikimumui – tai užtikrina planuojamų investicijų, kurios įskaičiuojamos į vartotojų mokamą tarifą, efektyvumą ir persiuntimo patikimumo kokybės gerėjimą.

Jeigu įmonės bent vienas persiuntimo patikimumo rodiklis pablogėja nuo 5 proc. iki 10 proc. arba daugiau nei 10 proc., palyginus su įmonei nustatytais minimaliais persiuntimo patikimumo lygiais, atitinkamai gali būti koreguojama (mažinama) šiai įmonei nustatyta investicijų grąža.

VERT kasmet įvertina operatorių esamo persiuntimo patikimumo lygį, atlikdama operatorių nustatytų minimalių persiuntimo patikimumo lygių stebėsenos analizę. Vertinimo išvadose  konstatuojama, ar operatorių esamas persiuntimo patikimumo lygis tenkina nustatytus minimalius persiuntimo patikimumo lygius, nurodomos priežastys bei pateikiami paaiškinimai, jeigu šis lygis buvo blogesnis už patvirtintus minimalius lygius. Vertinimo išvadas VERT skelbia metinėje veiklos ataskaitoje, Europos Komisijai teikiamoje ataskaitoje, VERT interneto svetainėje.

 

Išsamiai susipažinti su VERT 2022-01-13 posėdžio medžiaga galite ČIA.